BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US
"Twórczość obca nam klasowo" - analiza komunikacyjno-językowa doniesień agenturalnych, informacji, notatek i uwag osobowych źródeł informacji (OZI) o środowisku literackim w latach 1956-1990 /
Alternatywny tytuł: "Creativity foreigen to our class" - communication and language analysis of agent delations, information, notes and personal sources of information (OZI-Osobowe Źródło Informacji) about the literary environment in the years 1956-1990
Autor:
  • Pajewska Ewa
Tytuł wydawnictwa ciągłego: // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
Seria źródła: ( ISSN 1233-8672 )
Miejsce w dokumencie: 2020, t. 27 nr 1, s. 149-162
Uwagi:
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Open Access na licencji Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0.
"Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" Vol. 27(47) nr 1 / pod redakcją Tomasza Lisowskiego.
Ten numer czasopisma wydano z pomocą finansową Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Instytutu Filologii Polskiej UAM.
Identyfikator DOI: 10.14746/pspsj.2020.27.1.10
Adres URL: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/download/24582/22740/
Słowa kluczowe:
Rodzaj dokumentu: Artykuł
Arkusze wydawnicze: 1
Cechy publikacji: oryginalny artykuł naukowy, publikacja recenzowana, open access
Numer opisu: 67307