BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Michałowski, Piotr.

    "Od zaoczu do przedgwieździa" : Juliana Przybosia autoportret przelotny / Piotr Michałowski.
    2017. -    
Dodatkiem do artykułu jest dokonany przez jego autora pastisz wiersza J. Przybosia "Niebylec szczeciński" na s. 569-570.


Poezja polska XX wieku
Przyboś Julian