BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 100a = Zioło, Magdalena. . Znalezione 194

<<Poprzednie 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następne >>

Rezultaty od 172 do 190 z 194

W bazie "Zioło, Magdalena." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Using the PROSA method in offshore wind farm location problem / Paweł Ziemba, Jarosław Wątróbski, Magdalena Zioło, Artur Karczmarczyk.

2017.

Artykuł

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako akt prawny wspomagający zarządzanie płynnością finansową i ryzykiem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena Zioło.

2015.

Rozdział/fragment

Value of Failure : the spectrum of challenges for the economy / editors Joanna Markiewicz and Leszek Gracz ; [autors: Joanna Markiewicz, Leszek Gracz, Edward Stawasz, Jarosław Ropęga, Caroline O'Kane, Magdalena Zioło, , Filip Fidanoski, Kiril Simeonovski, Vladimir Filipovski, Katerina Jovanovska, Magdalena Malinowska, Andrzej Rzeczycki].

Londyn : Union Bridge Books : | Anthem Press, 2017. - 108 p.

Książka

Wholesale tariffs in transport as a tool for innovation in the area of tariff and ticket integration of rail carriers / Piotr Niedzielski, Magdalena Zioło, Krzysztof Dyl.

2020. - Publikacja w wersji elektronicznej dostępna w Open Access na licencji (CC BY 4.0) w otwartym czasopiśmie.

Artykuł

Wpływ spowolnienia gospodarczego na gospodarkę finansową gmin w Polsce : próba oceny / Magdalena Zioło.

2010. - Tytuł tego numeru czasopisma: Dylematy i wyzwania finansów publicznych / red. nauk. Tadeusz Juja.

Artykuł

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi : uwarunkowania, procesy, decyzje / red. Beata Z. Filipiak, Magdalena Zioło ; zespół autorski: Iwona Bobrek, Marek Dylewski, Beata Zofia Filipiak, Stanisław Flejterski, Doreta Korenik, Bożena Masztaler, Beata Świecka, Magdalena Zioło.

Warszawa : Difin, 2016. - 285 s. ; 23 cm.

Książka

Wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei (SMS) w Polsce / Michał Antolak, Piotr Niedzielski, Magdalena Zioło.

2020. - Publikacja dostepna w Open Access na licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0)

Artykuł

Wybrane koncepcje finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego przez sektor bankowości komercyjnej / Magdalena Zioło.

2005.

Artykuł

Wydatki inwestycyjne województw samorządowych jako determinanta rozwoju regionów / Magdalena Zioło.

2009.

Artykuł

Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu finansów w szkołach wyższych / Blanka Tundys.

2012. - Materiały z konferencji "Dydaktyka finansów w szkołach wyższych", czerwiec 2012 r., Wrocław.

Rozdział/fragment

Zadłużenie gmin – przesłanka, czy ograniczenie w procesie kreowania ich rozwoju ? Magdalena Zioło.

2011.

Rozdział/fragment

Zadłużenie gmin województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2009 w świetle tendencji ogólnopolskich : analiza komparatywna / Magdalena Zioło.

2011. - Tyt. nr 21 : Finanse samorządu terytorialnego / red. L. Patrzałek,

Artykuł

Zarys ekonomiki sektora publicznego / Adam Szewczuk, Magdalena Zioło.

Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2008. - 396 s.

Książka

Zarządzanie długiem jako przesłanka racjonalizacji gospodarki finansowej gmin - doświadczenia krajowe i zagraniczne Magdalena Zioło.

2011.

Rozdział/fragment

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i jego znaczenie dla stabilności sektora bankowego / Magdalena Zioło.

2017. - Artykuł jest również dostępny w wersji elektronicznej.

Artykuł

Zarządzanie ryzykiem w procesie realizacji inwestycji komunalnych : aspekty wybrane / Magdalena Zioło.

2010. - Tytuł tego numeru: Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności / pod red. nauk. Beaty Filipiak.

Artykuł

Zarządzanie zmianą – podstawowy instrument samorządu Magdalena Zioło, Magdalena Kogut-Jaworska.

2011.

Artykuł

Zewnętrzne źródła finansowania infrastruktury komunalnej na przykładzie Gminy Miasto Szczecin / Magdalena Zioło.

2010. - Materiały VIII Konferencji Naukowej pn. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, zorganizowanej w połowie listopada 2009 r. przez Katedrę Finansów Publicznych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Rozdział/fragment

Zewnętrzne źródła finansowania samorządu gminnego w Niemczech : wybrane aspekty / Magdalena Zioło.

2011.

Rozdział/fragment

Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru / Magdalena Zioło.

2011.

Artykuł
 

Rezultaty od 172 do 190 z 194

Spróbuj innego zapytania używając