BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 100a = Zioło, Magdalena. . Znalezione 194

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następne >>

Rezultaty od 115 do 133 z 194

W bazie "Zioło, Magdalena." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Organizacje, finansowanie i zarządzanie usługami komunalnymi, z uwzględnieniem aspektów jakościowych Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Magdalena Zioło.

2009.

Rozdział/fragment

Partnerstwo w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej jednostki samorządu terytorialnego : wybrane aspekty / Magdalena Zioło.

2009. - Tytuł tego numeru czasopisma : Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu / red. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec.

Artykuł

Pasażerski transport regionalny / redakcja naukowa Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński ; aut. Arkadiusz Drewnowski, Agnieszka Gozdek, Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Emila Kuciaba, Tomasz Kwarciński, Dariusz Milewski, Elżbieta Załoga, Magdalena Zioło.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 228 s. 24 cm.

Książka

Patterns of interdependence between financial development, fiscal instruments, and environmental degradation in developed and converging EU Countries / Magdalena Zioło, Krzysztof Kluza, Jarosław Kozuba, Miroslav Kelemen, Piotr Niedzielski, Paweł Zinczak.

2020. - Publikacja w wersji elektronicznej dostępna Open Access na licencji Creative Commons Attribution (CC BY)

Artykuł

Planowanie przestrzenne jako element stymulujący rozwój sektora publicznego / Adam Szewczuk, Magdalena Zioło.

2006.

Rozdział/fragment

Platformy crowdsourcingowe - ujęcie modelowe : technologia w konwersji kapitału intelektualnego społeczeństwa / Sylwia Henhappel, Piotr Niedzielski, Magdalena Zioło, Jordan Klimek, Katarzyna Łobacz, Julia Anna Klimek.

2023. - Zeszyty naukowe AG są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuł

Predicting municipalities' fiscal distress : the empirical analysis of West Pomeranian Municipalities after the crisis 2008 / Magdalena Zioło.

2014. - International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2014, September 1-9, 2014.

Rozdział/fragment

Procesy centralizacji i decentralizacji zadań publicznych w świetle dotychczasowych badań / Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło.

2023. - Publikacja dostępna w Open Access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Rozdział/fragment

Przyczyny, uwarunkowania oraz sposoby przeciwdziałania niewypłacalności gmin : teoria i praktyka / Magdalena Zioło.

2016.

Artykuł

Public spending efficiency and performance paradox / Magdalena Zioło.

2014. - Materials of the 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, June 27-30, 2013, Samsun, Turkey.

Rozdział/fragment

Regaining global stability after the financial crisis / editors Bruno S. Sergi, Filip Fidanoski, Magdalena Zioło, Vladimir Naumovski.

Hershey : IGI Global, 2018. - 383 s. - Bibliogr. eISSN: 2327-5685

Książka

Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Niemczech / Magdalena Zioło.

2013.

Rozdział/fragment

Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Wielkiej Brytanii / Magdalena Zioło.

2013.

Rozdział/fragment

Równowaga finansowa jako wyzwanie dla finansów po kryzysie 2008 roku : w poszukiwaniu priorytetów i parytetów w nauce finansów / Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło.

2016. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Równoważenie finansów publicznych państw Unii Europejskiej po kryzysie 2008 / Magdalena Zioło.

2015.

Rozdział/fragment

Rynek finansowy jako stymulanta procesów wzrostu i rozwoju / Magdalena Zioło.

2017. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej (PDF) - dostęp lokalnie.

Rozdział/fragment

Rynki finansowe wobec zmian klimatu : dylematy i wyzwania a cele zrównoważonego rozwoju / Magdalena Zioło.

2023. - Publikacja w Open Access na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

Artykuł

Ryzyko ESG w samorządzie terytorialnym / Magdalena Zioło, Beata Zofia Filipiak, Katarzyna Wójtowicz.

Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2024. - 266 s.

Książka

Ryzyko niewypłacalności podmiotów publicznych : perspektywa sektora "subnational government" w państwach Unii Europejskiej / Magdalena Zioło.

2015. - Materiały IX Kongresu Ekonomistów Polskich nt. "Ekonomia dla przyszłości : poznawać istotę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, 28-29 listopada 2013 r.

Rozdział/fragment

Samorząd województwa jako kreator regionalnej polityki rynku pracy / Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło.

2013.

Rozdział/fragment
 

Rezultaty od 115 do 133 z 194

Spróbuj innego zapytania używając