BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 100a = Zioło, Magdalena. . Znalezione 194

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następne >>

Rezultaty od 96 do 114 z 194

W bazie "Zioło, Magdalena." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju produktu turystyki kulturowej / Magdalena Zioło.

2007.

Artykuł

Metody i wskaźniki wykorzystywane w ewaluacji projektów inwestycyjnych : aspekty wybrane / Magdalena Zioło.

2010.

Rozdział/fragment

Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego / Magdalena Zioło.

2011.

Rozdział/fragment

Metodyka oceny zdolności kredytowej gmin i jej determinanty / Magdalena Zioło.

2012. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Artykuł

Miejsce i rola gmin w strukturach samorządu terytorialnego w Niemczech : uwarunkowania organizacyjne i finansowe / Magdalena Zioło.

2010. - Tytuł tego numeru czasopisma : Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie : VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe / [red. nauk. Stanisław Flejterski, Adam Szewczuk, Magdalena Kogut-Jaworska].

Artykuł

Miejsce i rola państwa oraz finansów publicznych w kreowaniu ram dla wzmacniania zrównoważonego rozwoju / Magdalena Zioło, Konrad Raczkowski.

2017. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej (PDF) - dostęp lokalnie.

Rozdział/fragment

Miękkie i twarde ograniczenia budżetowe a problem zadłużenia i wsparcia finansowego dla podmiotów sektora subnational government / Magdalena Zioło.

2011. - Tyt. nr 36 : Zarządzanie długiem publicznym : aspekty finansowe i płynnościowe / red. E. Denek, B. Filipiak,

Artykuł

Might financial sources be a problem in the financing of public investment? : the theoretical and empirical study / Magdalena Ziolo.

2013. - Abstrakty dostępne on-line pod adresem http://www.diem-dubrovnik.com/diem/files/Proceedings_DIEM_2013.pdf

Rozdział/fragment

Model of value creation for green supply chain stakeholders / Blanka Tundys, Andrzej Rzeczycki, Magdalena Zioło, Jarosław Jankowski.

2014. - Materials of 19th International Symposium on Logistics (ISL 2014), Ho Chi Minh City, Vietnam 6 – 9 th July 2014.

Rozdział/fragment

Modeling the impact of external influence on green behaviour spreading in multilayer financial networks / Magdalena Zioło, Piotr Bródka, Anna Spoz, Jarosław Jankowski.

2023. - 2022 IEEE 9th International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA), 13-16 Oct. 2022, Shenzhen, China.

Rozdział/fragment

Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych / Magdalena Zioło.

Warszawa : CeDeWu, 2012. - 397 s. : 24 cm.

Książka

Modelowe odwzorowanie strategicznych zachowań gmin w zmiennych warunkach otoczenia. Magdalena Zioło.

2011.

Artykuł

Models of an integrated performance measurement system of intelligent and sustainable supply chains / Blanka Tundys, Andrzej Rzeczycki, Magdalena Zioło, Jarosław Jankowski.

2014. - Materials of the 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014.

Rozdział/fragment

Moral hazard and the insolvency risk of public and private entities / Małgorzata Porada-Rochoń, Justyna Franc-Dąbrowska, Magdalena Zioło and Radosław Suwała

2016. - Materials of the 33rd International Business Research Conference 4-5 January 2016, Dubai, UAE.

Rozdział/fragment

Możliwość finansowania infrastruktury transportowej z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej w latach 2007-2013 : polska perspektywa / Magdalena Zioło, Blanka Tundys.

2009. - Tytuł własny nr 32: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego.

Artykuł

Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego : diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku / Arkadiusz Babczuk, Magdalena Zioło.

2014.

Artykuł

Niskoemisyjny transport miejski jako determinanta zrównoważonego rozwoju miast w kontekście założeń Strategii Europa 2020 : perspektywa organizacyjna i finansowa / Magdalena Zioło, Blanka Tundys.

2014. - Tytuł zeszytu nr 28: Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej.

Artykuł

Ordofinanse : w poszukiwaniu nowego ładu w nauce i praktyce finansów / Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło.

2015. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Organizacja i funkcjonowanie związków międzygminnych w Polsce / Magdalena Zioło, Bartosz Oliwa.

2016. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej (PDF) - dostęp lokalnie.

Artykuł

Organizacje, finansowanie i zarządzanie usługami komunalnymi, z uwzględnieniem aspektów jakościowych Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Magdalena Zioło.

2009.

Rozdział/fragment
 

Rezultaty od 96 do 114 z 194

Spróbuj innego zapytania używając