BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Wejman Henryk . Znalezione 52

<<Poprzednie 1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 52

W bazie "Wejman" (247 razy), "Henryk" (1012 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Maryja wzorem chrześcijanina, który medytuje słowo Boże i nim żyje / Henryk Wejman.

2008. - sympozjum w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym Katowice, 25-26 IX 2007

Rozdział/fragment

Miłosierdzie a sprawiedliwość / Henryk Wejman.

2007. - Materiały sympozjum pt.: "Współczesne Oblicza Miłosierdzia", Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 9-10 listopada 2007 r.

Rozdział/fragment

Miłosierdzie Boga a duch skruchy i przebaczania w życiu człowieka / Henryk Wejman.

2016.

Artykuł

Miłosierdzie Boże w ujęciu bł. ks. Michała Sopoćki / Henryk Wejman.

2018. - Kongres w dniach 4-6 października 2013 r pod hasłem „Miłosierdzie zasadą życia społecznego” w Myśliborzu.

Rozdział/fragment

Miłosierny wymiar zadań duszpasterskich w świetle bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus / Henryk Wejman.

2015. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Artykuł

Misyjny szlak Apostoła Pomorza / Grzegorz Wejman.

2009.

Artykuł

Możliwości ogłoszenia siostry Fuastyny Kowalskiej doktorem Kościoła / Henryk Wejman.

2005. - Czasopismo indeksowane jest w bazach : The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, BazHum.

Artykuł

Nauczanie pomorskie Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa / Henryk Wejman.

2018. - Publikacja dostępna również elektronicznie, na licencji CC BY SA.

Artykuł

O Kościele Jezusa Chrystusa - dzisiaj : księga pamiątkowa dydykowana księdzu Doktorowi Wojciechowi Wójtowiczowi / pod redakcją Edwarda Sienkiewicza, ; [ aut. : Edward Dajczak, Edward Sienkiewicz, Tadeusz Cynowa, Przemysław Artemiuk, Jarosław Babiński, Paweł Beyga, Grzegorz Chojnacki, Bogdan Czyżewski, Bogdan Ferdek, Marek Jagodziński, Paweł Jasina, Sylwester Jaśkiewicz, Krzysztof Kaucha, Sebastian Kowal, Jarosław Kupczak, Janusz Lemański, Radosław Mazur, Jarosław Moskałyk, Remigiusz Szauer, Janusz Szulist, Jerzy Szymik, Henryk Wejman, Zbigniew J. Werra, Janusz Wilk ].

Koszalin : | Poznań : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego ; | Wydawnictwo Pallottinum, 2020. - 384 s. - Publikacja powstała staraniem ks. dr. hab. prof. US Grzegorza Chojnackiego, ks. dr. Tadeusza Ceynowy i pracowników Biblioteki WSD w Koszalinie.

Książka

Oblicza duchowości św. Andrzeja Boboli i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi w kontekście encykliki Piusa XII Invicti Athletae Christi / Henryk Wejman.

2020. - Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej w Open Access na licencji Attribution-ShareAlike 4.0 International(CC BY-SA 4.0)

Artykuł

Oblicza postawy miłosierdzia ludzkiego w świetle bulli papieża Franciszka „Misericordiae vultus” / Henryk Wejman.

2018. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access na licencji CC BY SA ;

Artykuł

Połączenie modlitwy i pracy w życiu i pismach św. Urszuli / Henryk Wejman.

2015.

Rozdział/fragment

Postawa wiary w świetle Dzienniczka św. Faustyny i encykliki Dives in misericordia bł. Jana Pawła II / Henryk Wejman.

2013.

Artykuł

Potrzeba miłosierdzia we współczesnych relacjach interpersonalnych w kontekście encykliki Dives in misericordia św. Jana Pawła II / Henryk Wejman.

2020. - Książka powstała jako pokłosie sympozjum naukowego z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki "Dives in Misericordia" (30 XI 1980 r.) w roku jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

Rozdział/fragment

Potrzeba przemian w duchowym stylu bycia kapłanów jako odpowiedź na współczesne wyzwania / Henryk Wejman.

2019. - Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej .

Artykuł

Powołanie do świętości i postawa miłosierdzia / Henryk Wejman.

2009.

Artykuł

Przypowieść o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 17-22) : duchowy wymiar miłosierdzia świadczonego / Henryk Wejman.

2016.

Artykuł

Rok Kapłański szansą dla diecezji w świetle listu Dies natalis Benedykta XVI / Henryk Wejman.

2009.

Artykuł

Rola pasterzy Kościoła szczecińsko-kamieńskiego w odnowie społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim / Henryk Wejman.

2015.

Rozdział/fragment

Sacrum jako komunikacja według św. Faustyny Kowalskiej / Henryk Wejman.

2013.

Rozdział/fragment
 

Rezultaty od 20 do 38 z 52

Spróbuj innego zapytania używając