BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Goniszewski Piotr . Znalezione 49

<<Poprzednie 1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 49

W bazie "Goniszewski" (49 razy), "Piotr" (3379 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Księga Tobiasza (4,1-21) a sprawności moralne w wychowaniu / Piotr Goniszewski.

2012.

Artykuł

Kształcenie kadry naukowej przez ks. prof. Jana Flisa / Piotr Goniszewski.

2015.

Rozdział/fragment

Latynizmy w Liście św. Pawła do Filipian / Piotr Goniszewski.

2014.

Rozdział/fragment

Moralność, nauka i teologia / Piotr Goniszewski.

2015.

Rozdział/fragment

Obraz świata podziemnego w świetle wybranych mitów mezopotamskich / Piotr Goniszewski.

2020. - Publikacja w wersji elektronicznej dostępna w Open Access na licencji Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Artykuł

Od przypowieści o paruzji do przypowieści o królestwie Bożym. Egzegeza Mt 24,43-44 i par. Łk 12,39-40 / Piotr Goniszewski.

2014.

Rozdział/fragment

Pojęcie niewiedzy w Tipiṭaka i Nowym Testamencie : studium porównawcze buddyzmu i chrześcijaństwa / Piotr Goniszewski.

2020. - Publikacja jest dostępna w wersji Open Access na licencji CC BY NC SA.

Artykuł

Posłuszeństwo w judaizmie rabinicznym i buddyzmie zen / Piotr Goniszewski.

2019.

Rozdział/fragment

Prawo Boga czy Bóg prawa? / Piotr Goniszewski.

2016. - Publikacja jest pokłosiem Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada", które odbyły się 17-20 marca 2015 r. w Szczecinie.

Rozdział/fragment

Problem psychofizyczny i antropologia biblijna : Socjoretoryka Mt 10,26-3 / Piotr Goniszewski.

2019.

Rozdział/fragment

Problem psychofizyczny, czyli pytanie o istnienie i naturę duszy / pod redakcją Janusza Lemańskiego i Piotra Goniszewskiego.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. - 204 s. 24 cm.

Książka

Przedmowa / Cezary Korzec, Piotr Goniszewski.

2015.

Rozdział/fragment

Psy i wilki w Apokalipsie Zwierząt / Piotr Goniszewski.

2012.

Rozdział/fragment

Quotations from the Scriptures and from the Works of the Church Fathers in Sermon-Conferences of St. Thomas Aquinas on the Apostles’ Creed (Prooemium and Articles 1–3) / Piotr Goniszewski.

2019. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access na licencji CC BY-ND 3.0

Artykuł

Relatywizm wartości i norm współczesnego świata z perspektywy filozofii biblijnej / Piotr Goniszewski.

2018. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access na licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

Artykuł

Rzeczowniki ʽm i gwy w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza : ShemTob / Piotr Goniszewski.

2016.

Artykuł

Sprawiedliwość i sprawiedliwi w kanonicznej i hebrajskiej wersji Ewangelii według św. Mateusza (Shem Tob) / Piotr Goniszewski.

2014.

Rozdział/fragment

Stary i nowy człowiek a problem psychofizyczny : Komentarz św. Tomasza z Akwinu do Ef 4,22-24 / Piotr Goniszewski.

2019.

Rozdział/fragment

Teologia kapłaństwa w myśli abpa Marcela Lefebvre’a (1905-1991) / Piotr Goniszewski.

2015.

Artykuł

Teologia wyzwolenia i projekt idealnego społeczeństwa / Piotr Goniszewski.

2014.

Rozdział/fragment
 

Rezultaty od 20 do 38 z 49

Spróbuj innego zapytania używając