BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Szauer, Remigiusz. . Znalezione 17

Rezultaty od 1 do 17 z 17

W bazie "Szauer" (17 razy), "Remigiusz" (59 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

50 lat Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego / pod redakcją ks. dr. Tadeusza Ceynowy, ; [ aut. : Krzysztof Zdarko, Marian Rębkowski, Grzegorz Wejman, Lech Bończa-Bystrzycki, Robert Dziemba, Zdzisław Machura, Roland Prejs, Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Remigiusz Szauer, Radosław Mazur, Wojciech Parfianowicz, Krystyna Bastowska, Tadeusz Ceynowa, Małgorzata Wieczorkowska, Krzysztof Mazurkiewicz, Piotr Zieliński, Marek Fijałkowski, Maciej Usurski, Radosław Siwiński, Edward Dajczak, Piotr Jedliński, Marek Goliński, Jolanta Drachal, Jerzy Dudź, Janusz Jędryszek, Edwin Klessa, Marek Mazik, Paweł Michalak, Józef Potyrała, Danuta Abramowicz, Ryszard Soroko, Violetta Zapalska].

Radom : | Koszalin : Instytut Technologii Eksploatacji ; | Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej : | Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, 2022. - 368 s. ; - Publikację wydano w ramach działalności naukowej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. 25 cm.

Książka

Identyfikacja religijna młodzieży diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na podstawie globalnego wyznania wiary / Remigiusz Szauer.

2018.

Artykuł

Kapłaństwo i duchowni w ocenie młodzieży w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej / Szauer, Remigiusz.

2018. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access ;

Artykuł

Kobiety (nie)pokorne : o nowych wymiarach postaw kobiet wobec religii i Kościoła w Polsce na przykładzie badań na Pomorzu / Remigiusz Szauer.

2022. - Publikacja jest dostępna w Open Access na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Artykuł

Między dystansem a potrzebą : stosunek młodzieży akademickiej do Kościoła i duchowieństwa : studium socjologiczne / Remigiusz Szauer.

2020. - Publikacja w wersji elektronicznej dostępna w Open Access na licencji Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Artykuł

Między kempingiem a domem na skale : moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu młodzieży licealnej i akademickiej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej / Remigiusz Szauer.

2019.

Rozdział/fragment

Między potrzebą doznań a trwałością postaw : religijność i moralność uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej : studium socjologiczne / Remigiusz Szauer.

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2019. - 481 s.

Książka

Młodzież wobec wiary i powołania / pod redakcją ks. Andrzeja Draguły, ; [ aut. : Andrzej Draguła, Thomas Brose, Katarzyna Lemek, Rafał Cekiera, Remigiusz Szauer, Wiesław Romanowicz, Mateusz J. Tutak, Marcin Szczodry, Zbigniew Marek, Kasper Mariusz Kaproń, Jan Kochel, Jarosław Łapucha, Michal Kaplánek, Radosław Mazur, Krzysztof Łuszczek ].

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. - 294 s. ; 24 cm.

Książka

Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej : studium socjologiczno-pastoralne / Remigiusz Szauer.

2019. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access na licencji : Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Artykuł

O Kościele Jezusa Chrystusa - dzisiaj : księga pamiątkowa dydykowana księdzu Doktorowi Wojciechowi Wójtowiczowi / pod redakcją Edwarda Sienkiewicza, ; [ aut. : Edward Dajczak, Edward Sienkiewicz, Tadeusz Cynowa, Przemysław Artemiuk, Jarosław Babiński, Paweł Beyga, Grzegorz Chojnacki, Bogdan Czyżewski, Bogdan Ferdek, Marek Jagodziński, Paweł Jasina, Sylwester Jaśkiewicz, Krzysztof Kaucha, Sebastian Kowal, Jarosław Kupczak, Janusz Lemański, Radosław Mazur, Jarosław Moskałyk, Remigiusz Szauer, Janusz Szulist, Jerzy Szymik, Henryk Wejman, Zbigniew J. Werra, Janusz Wilk ].

Koszalin : | Poznań : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego ; | Wydawnictwo Pallottinum, 2020. - 384 s. - Publikacja powstała staraniem ks. dr. hab. prof. US Grzegorza Chojnackiego, ks. dr. Tadeusza Ceynowy i pracowników Biblioteki WSD w Koszalinie.

Książka

Obraz Boga w świadomości uczniów szkół średnich i studentów wobec wyzwań ewangelizacyjnych Kościoła w Polsce / Remigiusz Szauer.

2018.

Rozdział/fragment

Religious experience as a dimension of religiosity : Polish youth in the world of experience / Remigiusz Szauer.

2022. - W wersji elektronicznej dostępny abstract.

Rozdział/fragment

Sprawozdanie z konferencji "Edukacja, wychowanie, duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań" / Remigiusz Szauer.

2020. - Publikacja jest dostepna w Open Access na licencji Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Artykuł

Wojsko w służbie zaradności społecznej : stosunek młodzieży do przywrócenia zasadniczej służby wojskowej jako szkoły zaradności - analiza socjologiczna / Remigiusz Szauer.

2019. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie", 17 maja 2018 roku w Poznaniu.

Rozdział/fragment

Wpływ stylu życia na religijność młodzieży : analiza socjologiczna / Remigiusz Szauer.

2013.

Rozdział/fragment

Wymiary osobistych doświadczeń religijnych młodzieży w społeczeństwie doznań / Remigiusz Szauer.

2020.

Rozdział/fragment

Z dystansem i w potrzebie : religijność i moralność mieszkańców diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej : studium socjologiczne / Remigiusz Szauer.

Warszawa : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2022. - 418 s. - .

Książka
     

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Spróbuj innego zapytania używając