BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Lemański, Janusz. . Znalezione 133

1 2 3 4 5 6 7 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 133

W bazie "Lemański" (133 razy), "Janusz" (1224 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"I także z nich wezmę, aby byli kapłanami, aby byli lewitami ..." : zapowiedź kapłanów spośród nawróconych pogan ? / Janusz Lemański.

2010. - Czasopismo jest indeksowane w bazach : The Central European Journal of Social Science and Humanities CEJSH,The Central and Eastern European Online Library CEEOL,ICI Journals Master List, BazHum, ERIHPlus oraz Polska Bibliografia Naukowa

Artykuł

"Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu" (2 Krl 5,8b) : wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego. Janusz Lemański.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - 295 s. ; 24 cm.

Książka

"Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu" (2 Krl 5,8b) : wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego : t. 1, Profetyzm przedklasyczny, prorocy więksi / Janusz Lemański.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - 295 s.

Książka

"Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan..." (Lb 13,1a). kto i po co wprowadził tradycję o zwiadowcach wysłanych przez Mojżesza do Kanaanu? / Janusz Lemański.

2019.

Rozdział/fragment

"Sprawisz, abym ożył!" (Ps 71, 20b) : Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie / Janusz Lemański.

Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2004. - 502 s.

Książka

"Strzec" ( šmr ) słów Przymierza : deuteromistyczny model posłuszeństwa słowu Boga / Janusz Lemański.

2008. - Tytuł numeru: Słowo Boże - jak żyje i działa?

Artykuł

"Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli" (Am 5,14a) : wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego : t. 2, Dwunastu proroków mniejszych, Księga Barucha, List Jeremiasza / Janusz Lemański.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. - 405 s.

Książka

"Świadectwo" (‘ēdût) w kapłańskiej koncepcji sanktuarium i przymierza = "Testimony" (‘ēdût) in the priestly concept of sanctuary and covenant / Janusz Lemański.

2015. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Artykuł

"Woda oczyszczenia" i jej parakultowe zastosowanie (Lb 19,1–22) jako problem egzegetyczny i teologiczny / Janusz Lemański.

2020. - Publikacja jest dostępna w Open Access na licencji Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Artykuł

„Nie pozwolisz żyć czarownicy” (Wj 22,17) : w poszukiwaniu właściwego zrozumienia jednego ze starotestamentalnych praw / Janusz Lemański.

2019.

Artykuł

„Nie zawiążesz pyska wołu podczas młócki” (Pwt 25,4). : prawo starożytnego Izraela w obronie właściwego stosunku człowieka do zwierząt? / Janusz Lemański.

2016. - Czasopismo "Studia Paradyskie" indeksowane w bazach : CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities IC Journals Master List ERIH Plus PBN - Polska Bibliografia Naukowa.

Artykuł

„Zapłata psa” (Pwt 23,19) : znaczenie i kontekst społeczno-kulturowy pewnej trudnej wypowiedzi biblijnej / Janusz Lemański.

2012. - Ogólnopolska konferencja "Pies w kulturach świata" 21 do 23 lutego 2012 r Gorzów WLKP.

Rozdział/fragment

(Post-)deuteronomistyczny zakaz transwestytyzmu (Pwt 22,5)? : pytanie o jego właściwy sens i motywację / Janusz Lemański.

2020. - Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w Open Access na licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowa.

Artykuł

(Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (LB 20,1-13) : przyczynek do dyskusji nad Dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami / Janusz Lemański.

2019.

Artykuł

[Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania - recenzja] / Janusz Lemański.

2019. - Artykuł jest recenzją książki :"Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania" : komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. Cz. 1, Mk 8,27-13,37 / Roman Bartnicki. - Warszawa, 2018.

Artykuł

[Pięcioksiąg odczytany na nowo - recenzja] / Janusz Lemański.

2019. - Artykuł jest recenzją książki : " Pięcioksiąg odczytany na nowo : przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu" / Marcin Majewski. - Kraków, 2018.

Artykuł

Abraham – a Canaanite? : tracing the beginnings of the literary tradition of Abraham / Janusz Lemański.

2021. - Publikacja w wersji elektronicznej dostępna w Open Access na licencji (CC BY ND)

Artykuł

Abraham : wiara, która rodzi się z doświadczenia / Janusz Lemański.

2013. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Artykuł

Abraham versus Jakub / Janusz Lemański.

2018. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access ;

Artykuł

Andreas Schüle, Die Urgeschichte (Genesis 1–11) , 2. erweiterte und aktualisierte Auflage (Zürcher Bibelkommentare AT 1/1; Zürich: Theologische Verlag Zürich 2020). S. 176. 35 EUR. ISBN 978-3-290-17527-6 / Janusz Adam Lemański.

2021. - Publikacja jest dostępna w Open Access na licencji Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL)

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 133

Spróbuj innego zapytania używając