BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Goniszewski, Piotr. . Znalezione 49

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 49

W bazie "Goniszewski" (49 razy), "Piotr" (3368 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"...jeśli jest jakąś cnotą..." Egzegeza Listu św. Pawła do Filipian 4,8-9 / Piotr Goniszewski.

2013.

Rozdział/fragment

"Ci, którzy się rozproszyli, głosili Słowo Dobrej Nowiny w drodze" Dz 8,4 : rozproszenie Ludu Bożego w Nowym Testamencie / Piotr Goniszewski.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. - 246 s. 24 cm.

Książka

"Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus" (MtShemTob 1,17) : socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (SzhemTob) / Piotr Goniszewski.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021. - 304 s. ; 24 cm.

Książka

"To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie" Flp 2,5 : księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin / pod. red. Piotra Goniszewskiego, Cezarego Korca.

Szczecin : volumina.pl, 2015. - 1070 s.

Książka

„Mesjańskie fragmenty” Biblii hebrajskiej w przekładzie Tanach Izaaka Cylkowa / Piotr Goniszewski.

2017. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej na licencji CC BY-SA Open Access.

Artykuł

„Niech twój dom będzie miejscem spotkań mędrców” (mAwot 1,4) : Mądrościowy charakter edukacji na przykładzie traktatu Miszny Pirke Awot – podejście socjoretoryczne / Piotr Goniszewski.

2018.

Rozdział/fragment

Abp Marcel Lefebvre (1905-1991) o demokracji / Piotr Goniszewski.

2015.

Rozdział/fragment

Bible caught in violence / Cezary Korzec (ed.). [ aut. : Sebastiano Pinto, Piotr Briks, Mirosław Rucki, Janusz Lemański, Cezary Korzec, Luca Mazzinghi, Piotr Goniszewski, Łukasz Łaszkiewicz, Krzysztof Bardski, Marino Alberto Balducci, Daniel Dzikiewicz, Dominika Muńko ].

Berlin : Peter Lang, 2019. - 222 s. ; - This publication was financially supported by University of Szczecin. 21 cm.

Książka

Cnoty, midot i sefirot : sprawności moralne w literaturze etycznej żydowskiego mistycyzmu na przykładzie Tomar Dewora Ramaka / Piotr Goniszewski.

2017.

Rozdział/fragment

Działalność dydaktyczna i praktyczno-duszpasterska Jubilata / Piotr Goniszewski.

2015.

Rozdział/fragment

Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) / Piotr Goniszewski.

2015.

Artykuł

Emocje, język i człowiek biblijny : wypowiedzi antropologiczne w ewangeliach synoptycznych i późna filozofia L. Wittgensteina / Piotr Goniszewski.

2018.

Rozdział/fragment

Fundamentalistyczna hermeneutyka świętych tekstów a metoda historyczno-krytyczna / Piotr Goniszewski.

2017.

Rozdział/fragment

Historyczny Jezus i jego rodzina : uwagi historyczno-krytyczne do rozdziału W świetle Słowa z posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laetitia / Piotr Goniszewski.

2017. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Rozdział/fragment

Jesus and the law of talion (retaliation) : A socio-rhetorical analysis of Matthew 5,38-42 / Piotr Goniszewski.

2019.

Rozdział/fragment

Jezus, Belzebub i nieodpowiedzialne słowa. Egzegeza perykopy Mt 12,22-37 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob) / Piotr Goniszewski.

2014.

Artykuł

Kabała Jakuba Franka : pomiędzy mistyką a bluźnierstwem / Piotr Goniszewski.

2017. - Publikacja jest pokłosiem Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada", które odbyły się 16-19 marca 2016 r. w Szczecinie.

Rozdział/fragment

Kazanie na Górze (Mt 5,1-7,28) z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) / Piotr Goniszewski.

2015.

Rozdział/fragment

Koncepcja prawa w Rz 1,18-3,31 w Wykładzie Listu do Rzymian (Caput 2, Lectio 6 - Caput 3, Lectio 4) św. Tomasza z Akwinu / Piotr Goniszewski.

2019. - Pierwotną wersją "Pro Fide Rege et Lege" od samego początku jest wersja papierowa.

Artykuł

Księga Tobiasza (4,1-21) a sprawności moralne w wychowaniu / Piotr Goniszewski.

2012.

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 49

Spróbuj innego zapytania używając