BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Ceynowa, Tadeusz. . Znalezione 160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 160

W bazie "Ceynowa" (162 razy), "Tadeusz" (1371 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"Johannesbote" Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen-Westpreuβen), Pfingsten 65(2013) / Apostolischer Visitator für Priester und Gläubige aus der Freien Prälatur Schneidemühl.

Fulda-Edelzell, 2012. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Recenzja

"Johannesbote" Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen-Westpreuβen), Weihnachten 65 (2013) / Apostolischer Visitator für Priester und Gläubige aus der Freien Prälatur Schneidemühl.

Fulda-Edelzell, 2013. - Recenzja czasopisma "Johannesbote : Rundbrief des Apostolischen Visitators für die Priester und Gläubigen aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen - Westpreussen)" - numer: Weihnachten 65 (2013).

Recenzja

"Johannesbote" Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen-Westpreuβen), Weihnachten 66 (2014) / Apostolischer Visitator für Priester und Gläubige aus der Freien Prälatur Schneidemühl.

Fulda-Edelzell, 2014. - Recenzja czasopisma "Johannesbote : Rundbrief des Apostolischen Visitators für die Priester und Gläubigen aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen - Westpreussen)" - numer: Weihnachten 66 (2014).

Recenzja

"Panecki Wiktor" / Tadeusz Ceynowa.

2010.

Rozdział/fragment

[Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen Westpreussen), Weihnachten 69(2017) - recenzja] / Tadeusz Ceynowa.

2018. - Recenzja czasopisma "Johannesbote : Rundbrief des Apostolischen Visitators für die Priester und Gläubigen aus der Freien Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen - Westpreussen)" - numer: Weihnachten 69(2017)

Artykuł

[Recenzja numeru czasopisma - Johannesbote Rundbrief des Heimatwerkes der Katholiken aus der Freien Prälatur Schneidemühl Prälatur Schneidemühl (Grenzmark Posen–Westpreuβen), Weihnachten 71(2019)] / Tadeusz Ceynowa.

2020. - Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.

Artykuł

30 lat seminariów duchownych na Pomorzu Zachodnim / red. Tadeusz Ceynowa.

Koszalin : | Radom : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego ; | Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2013. - 219 s. ; 25 cm.

Książka

30-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie / Tadeusz Ceynowa.

2013.

Rozdział/fragment

35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile : elenko jubileuszowe 2014-2015 / [opracowanie i redakcja: Adam Popławski i Jarosław Wąsowicz ; wstęp: Marek Chmielewski].

Piła, 2015.

Recenzja

40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972-2012 / pod red. Tadeusza Ceynowy. pod red. Tadeusza Ceynowy.

Koszalin : | Radom : Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego ; | Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy FIB, 2012. - 215 s. - Książka wydana z okazji jubileuszu 40-lecia powstania Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Książka

Aktywność Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat / Tadeusz Ceynowa.

2010.

Rozdział/fragment

Aparat bezpieczeństwa wobec biskupa Ignacego Jeża w początkach jego działalności w Koszalinie / Tadeusz Ceynowa.

2011.

Rozdział/fragment

Archiwalia dotyczące parafii pw. św. Ottona w Słupsku przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej / Tadeusz Ceynowa.

2021. - [Sympozjum: Akademia Pomorska w Słupsku, 4 grudnia 2017 roku].

Rozdział/fragment

Archiwalia koszalińskie dotyczące pobytu Jana Pawła II w Koszalinie 1-2 czerwca 1991 roku / Tadeusz Ceynowa.

2014.

Rozdział/fragment

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kolobrzeskiej : rys historyczny i zasób / Tadeusz Ceynowa, Małgorzata Wieczorkowska.

2020. - Publikacja dofinansowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Rozdział/fragment

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej : powstanie i funkcjonowanie / Tadeusz Ceynowa.

2014.

Rozdział/fragment

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej / Tadeusz Ceynowa.

2012. - Materiały z konferencji nauk. zorg. przez Katedrę Historii Kościoła WT US i Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej 1.06.2012 r.

Rozdział/fragment

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jego działalność / Tadeusz Ceynowa.

2017.

Rozdział/fragment

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jego zasób / Tadeusz Ceynowa.

2007.

Rozdział/fragment

Archiwum dziekańskie dekanatu wałeckiego do 1945 roku w zasobie Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej : inwentarz / Tadeusz Ceynowa.

2021. - Publikacja jest dostępna w Open Access na licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 160

Spróbuj innego zapytania używając