BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 100a = Okupny, Daniel. . Znalezione 54

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 54

W bazie "Okupny, Daniel." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

A deep history within a small wetland : 13 000 years of human-environment relations on the East European Plain / Piotr Kittel, Andrey Mazurkevich, Emilie Gauthier, Eduard Kazakov, Yuriy Kublitskiy, Monika Rzodkiewicz, Agnieszka Mroczkowska, Daniel Okupny, Jacek Szmańda, Ekaterina Dolbunova.

2023. - Publikacja dostępna w Open Access na licencji Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Artykuł

Aktywność osadnicza grup mezolitycznych na obszarze wydm w Aleksandrowie i jej zapis w osadach przyległego torfowiska Rąbień / Dominik Kacper Płaza, Jacek Forysiak, Ryszard Krzysztof Borówka, Daniel Okupny, Paweł Marosik, Milena Obremska, Danuta J. Michczyńska.

2015.

Artykuł

Assessment of Peat Extraction Range and Vegetation Succession on the Baligówka Degraded Peat Bog (Central Europe) Using the ALS Data and Orthophotomap / Witold Jucha, Paulina Mareczka, Daniel Okupny.

2022. - Received: 1 May 2022 ; Revised: 8 June 2022 ; Accepted: 10 June 2022 ; Published: 12 June 2022

Artykuł

Cechy denudacji w regionie łódzkim w późnym vistulianie w świetle chemicznych badań w osadach torfowiskowych / Daniel Okupny, Anna Fortuniak, Julita Tomkowiak.

2013. - Tytuł tego numeru czasopisma : Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora / [red. t. Krystyna Turkowska].

Artykuł

Cechy uziarnienia osadów eolicznych w rejonie jeziora Piaski (Równina Wkrzańska) / Anna Dykas, Patrycja Dziewit, Łukasz Maciąg, Dominik Zawadzki, Ryszard Borówka, Witold Jucha, Justyna Karaś, Paulina Mareczka, Karolina Czerwińska, Adam Michczyński, Paweł Osóch, Daniel Okupny.

2022. - Sesja naukowa "Paleogeografia schyłku vistulianu" Popów, 13-14.06.2022.

Rozdział/fragment

Changes inhabitat conditions in a Late Glacial fluviogenic lake in response to climatic fluctuations (Warta River valley, central Poland) / Jacek Forysiak, Daniel Okupny, Milena Obremska, Olga Antczak-Orlewska, Mateusz Płóciennik, Dominik Pawłowski, Daria Baradyn, Bartosz Kotrys, Tomi P. Luoto, Lisa Nevalainen, Ryszard Krzysztof Borówka.

2023. - Publikacja w Open Access na licencji Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

Artykuł

Changing natural conditions and their impact on the Mt. Śnieżnica landscape, Outer Western Carpathians : reconstruction of the Holocene environment based on geochemical indices and radiocarbon dating / Łukasz Pawlik, Daniel Okupny, Paweł Kroh, Piotr Cybul, Renata Stachowicz-Rybka, Agata Sady-Bugajska.

2022. - Received 10 April 2022; Received in revised form 11 August 2022; Accepted 12 August 2022; Available online 17 August 2022; Issue date: December 2022.

Artykuł

Chironomidae Morphological Types and Functional Feeding Groups as a Habitat Complexity Vestige Olga Antczak-Orlewska, Mateusz Płóciennik, Robert Sobczyk, Daniel Okupny, Renata Stachowicz-Rybka, Monika Rzodkiewicz, Jacek Siciński, Agnieszka Mroczkowska, Marek Krąpiec, Michał Słowiński, Piotr Kittel.

2021. - This article is a part of the research topic: Functional Traits as Indicators of Past Environmental Changes.

Artykuł

Cladocera Responses to the Climate-Forced Abrupt Environmental Changes Related to the Late Glacial/Holocene Transition / Marta Rudna, Marta Wojewódka-Przybył, Jacek Forysiak, Krystyna Milecka, Daniel Okupny.

2023. - Publikacja dostępna w Open Access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Artykuł

Climate and abiotic landscape controls of Younger Dryas environmental variability based on a terrestrial archive (the Żabieniec mire, Central Poland) / Joanna Petera-Zganiacz, Danuta A. Dzieduszyńska, Krystyna Milecka, Daniel Okupny, Michał Słowiński, Danuta J. Michczyńska, Jacek Forysiak, Juliusz Twardy.

2022. - Received 30 November 2021, Revised 29 June 2022, Accepted 27 August 2022, Available online 15 September 2022, Issue date: December 2022.

Artykuł

Drought as a stress driver of ecological changes in peatland : a palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland / Michał Słowiński, Katarzyna Marcisz, Mateusz Płóciennik, Milena Obremska, Dominik Pawłowski, Daniel Okupny, Sandra Słowińska, Ryszard Borówka, Piotr Kittel, Jacek Forysiak, Danuta J. Michczyńska, Mariusz Lamentowicz.

2016. - Artykuł jest również dostępny w wersji elektronicznej - abstrakt, cały tekst lokalnie (konsorcjum).

Artykuł

Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland) / Piotr Kittel, Mateusz Płóciennik, Ryszard K. Borówka, Daniel Okupny, Dominik Pawłowski, Odille Peyron, Renata Stachowicz-Rybka, Milena Obremska, Katarzyna Cywa.

2016. - Artykuł jest również dostępny w wersji elektronicznej.

Artykuł

Elemental composition of biogenic sediments reveals palaeoclimatic changes during the Late Weichselian in a Central European river valley : a statistical approach / Daniel Okupny, Dominik Pawłowski.

2021. - W wolnym dostępie jest tylko abstrakt, dostęp do całego artykułu poprzez subskrypcję w konsorcjum.

Artykuł

Environmental changes during Mesolithic-Neolithic transition in Kuyavia Lakeland, Central Poland / Mirosław Makohonienko, Mateusz Płóciennik, Piotr Papiernik, Piotr Kittel, Mariusz Gałka, Agnieszka Mroczkowska, Karina Apolinarska, Daniel Okupny, Monika Panfil, Bartosz Kotrys, Tomi P. Luoto, Marek Krąpiec, Sebastian Tyszkowski.

2023. - Thanks are also due to Mrs. B. Lewandowska and Mr. A. Myrta for their invaluable help during the field works of Śmieły site, and to Kacper Świerk for his help in Chironomidae subfossils analysis = Podziękowania należą się również Pani B. Lewandowskiej i Panu A. Myrcie za nieocenioną pomoc podczas prac terenowych na stanowisku Śmieły oraz Kacperowi Świerkowi za pomoc w analizie subfosyli Chironomidae.

Artykuł

Factors influencing temporal changes in chemical composition of biogenic deposits in the middle Tążyna River Valley (Kuyavian Lakeland, central Poland) / Daniel Okupny, Seweryn Rzepecki, Ryszard Krzysztof Borówka, Jacek Forysiak, Juliusz Twardy, Anna Fortuniak, Julita Tomkowiak.

2016. - Artykuł jest również dostępny w wersji elektronicznej.

Artykuł

Geochemical analyses of recent sediments from lake Morzycko against selected physiographic parameters of the Słubia River catchment (Western Poland) / Anna Adamek, Paulina Mareczka, Witold Jucha, Stanisław Musielak, Daniel Okupny.

2021. - Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

Artykuł

Geochemical characteristics of Late Glacial and Holocene biogenic sediments in central Poland and implications for reconstructing the palaeoenvironment / Daniel Okupny.

2023. - Publikacja dostępna w Open Access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Artykuł

Geochemistry of a sedimentary section at the Wąwelnica archaeological site, Szczecin Hills (Western Pomerania) / Daniel Okupny, Ryszard K. Borówka, Bernard Cedro, Joanna Sławińska, Julita Tomkowiak, Adam Michczyński, Dorota Kozłowska, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Sedlik.

2020. - Artykuł dostępny również elektronicznie.

Artykuł

Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach : porównanie najnowszych wyników badań osadów biogenicznych / Paweł Kroh, Daniel Okupny, Tomasz Bryndal, Marta Kondracka, Piotr Cybul.

2021. - Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe]. Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

Artykuł

How well multi-indicator palaeo-environmental studies meet the needs of research on settlements, on the example of the early medieval settlement complex in Szczecin : methodological problems and evaluating interpretation value / Daniel Okupny, Olga Antczak-Orlewska, Dominik Pawłowski, Ryszard Borówka, Joanna Sławińska, Julita Tomkowiak, Paweł Osóch, Andrzej Bartczak, Anna Nierychlewska, Barbara Osóch, Marek Krąpiec, Witold Jucha, Piotr Kittel, Agata Sady-Bugajska, Szymon Spławski.

2022. - Licencja Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 54

Spróbuj innego zapytania używając