BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

“Together we can all make little steps towards a better world”:

Małgorzata Sokół.
Sokół, Małgorzata.
interdiscursive construction of ecologically engaged voices in YouTube vlogs /
Text & Talk
[Online].
Miejsce w dokumencie: 2022, Vol. 42 Issue 4, pp. 525-546

Ten numer czasopisma to wydanie specjalne : Zagadnienia środowiskowe w antropocenie: perspektywy ekolingwistyczne w różnych mediach i gatunkach/ Redaktorzy gościnni: Douglas Mark Ponton i Małgorzata Sokół

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors = Badanie to nie otrzymało żadnego konkretnego grantu od agencji finansujących w sektorze publicznym, komercyjnym lub non-profit.

10.1515/text-2020-0089


interdiscursivity
lifestyle
sustainability
(lay) expertise
YouTube
credibility
empowerment
vlog

Rodzaj dokumentu:
Artykuł

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/text-2020-0089/html 

70878 (to nie jest sygnatura)