BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

„ Analysis of the market of storage areas in Poland in the year 2011 (Analiza rynku powierzchni magazynowych w Polsce w roku 2011)/

Sowa, Mariusz.
Mariusz, Sowa.
XIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых студентов и аспирантов, Санкт-Петербург 2012, (XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców i studentów), część I, Saint-Petersburg 2012
Saint-Petersburg:2012.
2012, s. 165-173


magazyn
powierzchnia magazynowa
rynek

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment

33450 (to nie jest sygnatura)