BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US
„Słownik ten zawiera również wyrazy z języków specjalistycznych, o ile we współczesnym języku niemieckim mają one odpowiednią częstotliwość występowania […]” :
Podtytuł: o leksyce matematycznej w słowniku PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2015) /
Alternatywny tytuł: "This dictionary also contains words from specialist languages, provided that they have an appropriate frequency in modern German [...] " : on mathematical lexis in the Pons vocabulary Groβwõrterbuch Deutsch als Fremdsprache (2015)
Autor:
  • Kasjanowicz-Szczepańska Monika
Tytuł wydawnictwa ciągłego: // Orbis Linguarum
Seria źródła: ( ISSN 1426-7241 )
Miejsce w dokumencie: 2019, Vol. 49, s. 127-143
Uwagi:
Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access.
Identyfikator DOI: 10.23817/olin.49-9
Adres URL: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-IFG/OL/OL49.pdf
Słowa kluczowe:
Rodzaj dokumentu: Artykuł
Arkusze wydawnicze: 0,87
Cechy publikacji: oryginalny artykuł naukowy, publikacja recenzowana, open access
Numer opisu: 64927