BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US
Ateizacja społeczeństwa Środkowego Nadodrza w Polsce Ludowej /
Autor:
  • Śmierzchalski-Wachocz Dariusz
Tytuł wydawnictwa źródłowego
i odpowiedzialność:
// W: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1970-1980 / pod red. Elżbiety Wojcieszyk.
Adres wydawniczy źródła: Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. - 179 s. ; 25 cm.
Miejsce w dokumencie: s. 123-142
Seria źródła: (Studia i Materiały Poznańskiego IPN / Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej ; t. 29)
ISBN źródła: 978-83-63275-14-3
Słowa kluczowe:
Rodzaj dokumentu: Rozdział/fragment
Arkusze wydawnicze: 1
Cechy publikacji: publikacja recenzowana
Numer opisu: 54070