BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

    "Jeden naród o dwóch sztandarach" : przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921–1926 : dokumenty i materiały = "Un singur popor cu două drapele" : alianța polono-română (1918) 1921-1926 : documente și materiale / redakcja naukowa = redactarea științifică Krzysztof Nowak, Henryk Walczak ; Polskie Towarzystwo Historyczne.
    Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2020. - 598 s. ;
    ISBN 978-83-955449-8-9


Polska
Rumunia
dwudziestolecie międzywojenne
Polonia
România
perioada interbelică