BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Lemański, Janusz.

    "Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli" (Am 5,14a) : wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego : t. 2, Dwunastu proroków mniejszych, Księga Barucha, List Jeremiasza / Janusz Lemański.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. - 405 s.
    ( Studia i Rozprawy / Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; ; nr 31)
    ISBN 978-83-7241-866-1


dobro
zło
profetyzm starotestamentalny
prorocy mniejsi
Księga Barucha
List Jeremiasza