BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Krupiński, Piotr.

    "Kronika getta warszawskiego" Emanuela Ringelbluma : notatki na ruchomym marginesie / Piotr Krupiński.
    2014. -    
Opublikowane materiały konferencyjne są pokłosiem drugich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, które odbyły się 12-16 marca 2013 roku w Szczecinie.


getto warszawskie
Emanuel Ringelblum
literatura dokumentu osobistego
topika Zagłady