BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Lemański, Janusz.

    "Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu" (2 Krl 5,8b) : wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego.. T.1,, Profetyzm przedklasyczny, Prorocy więksi / Janusz Lemański.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - 295 s. ; ; 24 cm.
    ( Studia i Rozprawy / Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego ; ; nr 28)
    ISBN 978-83-7241-838-8


Biblia Stary Testament
Prorocy Więksi
profetyzm