BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Hońko Stanisław . Znalezione 187

<<Poprzednie 3 4 5 6 7 8 9 10

Rezultaty od 172 do 187 z 187

W bazie "Hońko" (195 razy), "Stanisław" (1351 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Zasada ostrożności a kapitał własny w świetle regulacji rachunkowości/ Stanisław Hońko.

2008.

Artykuł

Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z sektora "Handel detaliczny" / Stanisław Hońko, Przemysław Mućko.

2012. - Tyt. nr 255 : Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja/ [red. T.Cebrowska, W.Dotkuś].

Artykuł

Zasady ewidencji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / Stanisław Hońko

2009.

Rozdział/fragment

Zasady inwentaryzacji : teoria i dobre praktyki / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Teresa Kiziukiewicz, Przemysław Mućko.

Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 189 s. : 21 cm.

Książka

Zasady kwalifikacji, wyceny i prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia/ Stanisław Hońko.

2009.

Artykuł

Zasady nauczania rachunkowości według Profesora Tomasz Lulka/ Hońko, Stanisław.

2008.

Artykuł

Zasady sporządzania bilansu / Stanisław Hońko

2012.

Rozdział/fragment

Zasady sporządzania bilansu / Stanisław Hońko

2010.

Rozdział/fragment

Zastosowanie punktacji ECTS podczas opracowywania programów studiów / Stanisław Hońko

2011.

Artykuł

Zastosowanie punktacji ECTS podczas opracowywania programów studiów/ Stanisław Hońko

2011.

Rozdział/fragment

Znaczenie dorobku wybranych polskich teoretyków rachunkowości okresu międzywojennego / Ksenia Czubakowska.

2003.

Artykuł

Znaczenie zasady ostrożnej wyceny w międzynarodowych modelach rachunkowości / Stanisław Hońko.

2005.

Rozdział/fragment

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Waldemar, Gos

2010.

Rozdział/fragment

Zobowiązania warunkowe czy ukryte?: przegląd ujawnień / Stanisław Hońko.

2016.

Artykuł

Zyski zatrzymane a wynik lat ubiegłych - analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych / Waldemar Gos, Michał Hendyk, Stanisław Hońko.

2017. - Tyt. nr 484: Kapitały w jednostkach gospodarczych / redaktorzy tematyczni Zbigniew Luty, Alicja Mazur.

Artykuł

Źródła finansowania uczelni w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju / Stanisław Hońko.

2013.

Artykuł
   

Rezultaty od 172 do 187 z 187

Spróbuj innego zapytania używając