BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Hońko Stanisław . Znalezione 187

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne >>

Rezultaty od 134 do 152 z 187

W bazie "Hońko" (195 razy), "Stanisław" (1351 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Spis z natury zapasów / Teresa Kiziukiewicz, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Przemysław Mućko

2016.

Artykuł

Sprawozdanie z działalności : raport z pogranicza rachunkowości / Przemysław Mućko, Stanisław Hońko.

2013.

Artykuł

Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o oddziaływaniu jednostki na środowisko / Stanisław Hońko.

2014.

Artykuł

Standaryzacja efektów nauczania rachunkowości w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Teresa Martyniuk

2012.

Rozdział/fragment

Stosowanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych w warunkach kryzysu a możliwość ich weryfikacji przez biegłego rewidenta / Łukasz Chojnowski, Stanisław Hońko.

2013. - Tyt. nr 61 : Problemy współczesnej rachunkowości / [red.nauk. T.Kiziukiewicz]

Artykuł

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia / Stanisław Hońko

2009.

Rozdział/fragment

Układ likwidacyjny jako metoda restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorstw/ Stanisław Hońko.

2008.

Artykuł

Układ likwidacyjny jako metoda restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorstw/ Stanisław Hońko.

2008.

Artykuł

Umowy o usługi długoterminowe / Stanisław Hońko.

2017.

Rozdział/fragment

Umowy o usługi długoterminowe / Stanisław Hońko.

2017.

Rozdział/fragment

Upadłość i likwidacja przedsiębiorców / Stanisław Hońko.

2017.

Rozdział/fragment

Uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych / Ewelina Młodzik.

2015. - Publ. przygotowana z okazji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej, 22-23 kwietnia 2015 r.

Rozdział/fragment

Usefulness of fair value and historical cost measurement disclosures in financial statements of Polish public companies / Przemysław Mućko, Stanisław Hońko.

2013.

Artykuł

Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych metodą dochodową na przykładzie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej GTC / Stanisław Hońko

2012. - Za i przeciw wartości godziwej. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. [Red. H.Buk, A.Kostur].

Artykuł

Uwarunkowania podziału zysku spółek kapitałowych według polskiego prawa bilansowego / Stanisław Hońko, Waldemar Gos

2011.

Rozdział/fragment

Wartość godziwa - parametr czy koncepcja wyceny / Stanisław Hońko.

2012. - Tyt. nr 45 : Wybrane problemy rachunkowości i finansów / [red.nauk. W. Gos]

Artykuł

Wartość godziwa i koszt historyczny : analiza wybranych ujawnień z zastosowaniem listy pytań kontrolnych w zakresie wyceny / Stanisław Hońko.

2016. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Wartość mniej godziwa – hierarchia wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych w wybranych podmiotach branży deweloperskiej / Stanisław Hońko.

2014. - Tyt. nr 71: Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej / red. P.Mućko

Artykuł

Wartość odzyskiwalna jako kategoria wartości w świetle MSR nr 36 „Utrata wartości aktywów” / Stanisław Hońko.

2005.

Rozdział/fragment

Wpływ kryteriów kwalifikacji umów leasingowych na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Tomasz Kufel.

2007.

Artykuł
 

Rezultaty od 134 do 152 z 187

Spróbuj innego zapytania używając