BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Girjatowicz . Znalezione 171

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 134 do 152 z 171

W bazie "Girjatowicz" (171 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Wybrane aspekty zanieczyszczenia powietrza w Szczecinie / Józef Piotr Girjatowicz.

2005.

Rozdział/fragment

Wyniki badań biometeorologicznych podczas rejsu w strefie śródziemnomorskiej / Józef Piotr Girjatowicz, K. Prawdzic.

1985.

Artykuł

Występowanie zjawisk meteorologicznych niekorzystnych dla pracy w porcie szczecińskim w okresie lat 1951-1970 / Józef Piotr Girjatowicz, Maria Weber.

1979.

Rozdział/fragment

Zakład Hydrografii i Gospodarki Wodnej / Józef P. Girjatowicz.

2015.

Rozdział/fragment

Zakład Oceanografii Fizycznej / Józef P. Girjatowicz, Bernard Wiśniewski, Małgorzata Stramska.

2015.

Rozdział/fragment

Zależności warunków termicznych Zatoki Pomorskiej od kierunków cyrkulacji atmosferycznej Małgorzata Świątek, Józef Piotr Girjatowicz, Tomasz Olechwir.

2003.

Rozdział/fragment

Zasięg nasuwu i wysokość spiętrzeń lodowych w świetle blizn lodowych na drzewach w strefie brzegowej Zalewu Szczecińskiego / Józef Piotr Girjatowicz.

2017.

Artykuł

Zjawiska deformacji pokryw lodowych na wybrzeżu polskim / Józef Piotr Girjatowicz.

2001.

Artykuł

Zjawiska lodowe na Jeziorze Dąbie i w rejonie ujścia Odry / Józef Piotr Girjatowicz.

1981.

Artykuł

Zjawiska lodowe na Zalewie Szczecińskim/ JÓZEF PIOTR GIRJATOWICZ, Marek Chabior, Matalewski Stefan.

1995.

Artykuł

Zjawiska lodowe na Zalewie Wiślanym / Józef Piotr Girjatowicz.

1994.

Artykuł

Zjawiska lodowe u polskiego wybrzeża Bałtyku oraz ich wpływ na żeglugę i rybołówstwo / Józef Piotr Girjatowicz.

Szczecin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1983. - 257 s. ; 23 cm.

Książka

Zjawiska meteorologiczne niekorzystne dla pracy w porcie szczecińskim / Józef Piotr Girjatowicz, Maria Weber.

1978.

Artykuł

Zlodzenie polskich jezior przybrzeżnych / Józef Piotr Girjatowicz.

2002.

Rozdział/fragment

Zlodzenie ujść rzecznych polskiego wybrzeża / Józef Piotr Girjatowicz.

1986. - Materiały konferencyjne.

Rozdział/fragment

Zlodzenie wybrzeża Bałtyku. Szczecin / Józef Piotr Girjatowicz.

2004.

Rozdział/fragment

Zlodzenie Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego / Józef Piotr Girjatowicz.

2005.

Rozdział/fragment

Zmiany cech fizycznych wody morskiej na polskim wybrzeżu Bałtyku / Małgorzata Świątek, Józef P. Girjatowicz.

2019. - Konferencja naukowa pt. "Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorkskich" Szczecin, 16-18 maja 2018 r., w ramach obchodów w 2018 roku: Roku Polskiej Geografii 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Rozdział/fragment

Zmienność zlodzenia Zalewu Szczecińskiego na tle współczesnych fluktuacji klimatycznych / Józef Girjatowicz, K. Kożuchowski.

1997.

Artykuł

Zorza polarna na Wybrzeżu Szczecińskim / Józef Piotr Girjatowicz.

1990.

Artykuł
 

Rezultaty od 134 do 152 z 171

Spróbuj innego zapytania używając