BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Hońko Stanisław . Znalezione 187

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne >>

Rezultaty od 77 do 95 z 187

W bazie "Hońko" (195 razy), "Stanisław" (1351 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Organizacja rachunkowości / Waldemar Gos.

2018.

Rozdział/fragment

Ostrożny księgowy czy przezorny zarząd - zasada ostrożności w praktyce / Waldemar Gos, Stanisław Hońko.

2018.

Artykuł

Podstawy wyceny aktywów i zobowiązań według Założeń Koncepcyjnych IASB - stan obecny i propozycje zmian / Stanisław Hońko.

2014.

Artykuł

Podsumowanie wyników ankiet Rady Konsultacyjnej Rektora / Stanisław Hońko.

2019. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Artykuł

Pojęcie nieruchomości inwestycyjnych i zasady ich wstępnej wyceny w świetle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości/ Stanisław Hońko.

2007.

Artykuł

Possibilities of presenting accounting information of listed companies to external recipients on mobile devices / Adam Lulek.

2019.

Rozdział/fragment

Postępowanie restrukturyzacyjne / Stanisław Hońko.

2017.

Rozdział/fragment

Postępowanie upadłościowe a wycena składników majątkowych/ Waldemar Gos, Stanisław Hońko.

2005.

Artykuł

Prawne, podatkowe i bilansowe aspekty konwersji wierzytelności na udziały (akcje)/ Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Tomasz Kufel,.

2006.

Artykuł

Prezentacja zasad wyceny w informacji dodatkowej według międzynarodowych i polskich regulacji rachunkowości/ Stanisław Hońko.

2009.

Artykuł

Prezentacja zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek objętych indeksem WIG 20/ Waldemar Gos, Stanisław Hońko.

2011.

Artykuł

Profesor Eufemiusz Terebucha jako inspirator szczecińskiej szkoły rachunkowości / Stanisław Hońko.

2004.

Artykuł

Propozycja modyfikacji programu kształcenia księgowych w wyższych uczelniach w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji/ Waldemar Gos, Stanisław Hońko.

2011.

Artykuł

Prowadzenie ewidencji księgowej / Magdalena Janowicz, Waldemar Gos, Stanisław Hońko

2009.

Rozdział/fragment

Prowadzenie ewidencji księgowej / Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Magdalena Janowicz.

2007.

Rozdział/fragment

Prowadzenie rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłości / Stanisław Hońko

2009.

Rozdział/fragment

Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działalności / Waldemar Gos, Stanisław Hońko.

2013.

Artykuł

Przegląd kar nałożonych przez komisję nadzoru finansowego na spółki giełdowe za nieprzestrzeganie wytycznych MSR/MSSF / Michał Hendryk, Stanisław Hońko.

2017. - Artykuł dostępny również w wersji elektronicznej.

Artykuł

Publikacje naukowe czy dydaktyczne : artykuł dyskusyjny / Stanisław Hońko, Łukasz Chojnowski.

2015. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Punktacja ECTS jako miernik osiągnięć studentów w odniesieniu do badań ankietowych / Stanisław Hońko.

2012. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł
 

Rezultaty od 77 do 95 z 187

Spróbuj innego zapytania używając