BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Girjatowicz . Znalezione 171

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 171

W bazie "Girjatowicz" (171 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Mapa Ochrony Strefy Brzegowej: 350.2/P Widuchowa : dyslokacja kier i zwałów lodowych / Józef Piotr Girjatowicz.

Szczecin : Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1983. - 1 s.

Mapa

Meteorologiczne i hydrologiczne warunki sezonu kąpieliskowego w Kołobrzegu / Józef Girjatowicz, Gościsława Korpalska-Chabior, M. Chabior.

1998.

Artykuł

Miesięczne i sezonowe charakterystyki poziomów wody na zalewach przybrzeżnych oraz na dolnej Odrze i w ujściu Wisły / Józef Piotr Girjatowicz.

2010.

Artykuł

Miesięczne i sezonowe charakterystyki poziomów wody u polskiego wybrzeża Bałtyku / Józef Piotr Girjatowicz.

2009.

Artykuł

Miesięczne i sezonowe charakterystyki poziomów wody wybranych polskich jezior przybrzeżnych / Józef Piotr Girjatowicz.

2008.

Artykuł

Miesięczne i sezonowe charakterystyki temperatury wody wybranych polskich jezior przybrzeżnych / Józef Girjatowicz.

2006.

Artykuł

Morfologia i topografia spiętrzeń lodowych na polskich jeziorach przybrzeżnych / Józef Piotr Girjatowicz.

2008.

Artykuł

Morfologia zwałów lodowych na polskich zalewach przybrzeżnych / Józef Girjatowicz.

2018.

Artykuł

Najbardziej znane jaskinie i groty w Polsce / Józef Piotr Girjatowicz.

2011.

Rozdział/fragment

Największe grubości lodu na akwenach południowego Bałtyku / Józef Piotr Girjatowicz.

1991.

Artykuł

Napór kier lodowych na brzeg Zalewu Szczecińskiego / Józef Piotr Girjatowicz.

1975.

Artykuł

Nasuwy tafli lodowych na brzegi polskich zalewów przybrzeżnych / Józef Piotr Girjatowicz.

2015.

Artykuł

O działalności pokładowego biura prognoz na statkach bazach rybołówstwa dalekomorskiego / Józef Piotr Girjatowicz, Stanisław Marszczek.

1974.

Artykuł

O metodzie prognozowania poziomu wody dla Zalewu Szczecińskiego / Józef Piotr Girjatowicz.

1980.

Artykuł

Obciążenie budowli hydrotechnicznych lodem w warunkach Roztoki Odrzańskiej / Józef Piotr Girjatowicz, Stefan Trzeciak.

1989.

Artykuł

Okresy pogodowe niekorzystne dla pracy w portach polskich ujścia Odry / Krzysztof Prawdzic, Józef Piotr Girjatowicz.

1990.

Artykuł

Opis i charakterystyka gatunkowa żab i ropuch występujących na Pomorzu Zachodnim / Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała.

2000.

Rozdział/fragment

Organizacja i działalność akcji przeciwlodowej w rejonie Wybrzeża Zachodniego / Józef Piotr Girjatowicz.

1973.

Artykuł

Oscylacje i próba prognozy wybranych charakterystyk zlodzenia na Zalewie Szczecińskim i w Zatoce Puckiej / Józef Piotr Girjatowicz, J. Turkowiak.

1986.

Artykuł

Oscylacje warunków lodowych na polskich zalewach przymorskich / Józef Piotr Girjatowicz, Marek Chabior.

1993.

Artykuł
 

Rezultaty od 58 do 76 z 171

Spróbuj innego zapytania używając