BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 100a = Mojsiewicz, Magdalena. . Znalezione 77

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 77

W bazie "Mojsiewicz, Magdalena." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Human Resources in Science and Technology in the Baltic Sea Region / Magdalena Mojsiewicz, Mirosława Gazińska, Magdalena Kamińska

2010.

Rozdział/fragment

Klasyfikacja gospodarstw domowych pod względem popytu potencjalnego i zrealizowanego na rynku ubezpieczeń w Polsce / Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak.

2010. - Tyt. nr 17 : Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. K.Jajuga, M.Walesiak]

Artykuł

Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na bodźce do zawierania umowy o ubezpieczenie z wykorzystaniem modeli zmiennych jakościowych / Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak.

2012. - Tyt. nr. 19: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania/ [red. K.Jajuga, M.Walesiak]

Artykuł

Koszty zewnętrzne transportu samochodowego w województwie zachodniopomorskim / Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak.

2002.

Rozdział/fragment

Living Standards of Men and Women in Retirement – a Comparison across Selected European and Asian Countries / Ewa Frąckiewicz, Magdalena Mojsiewicz.

2017.

Rozdział/fragment

Metoda segmentacji rynku ubezpieczeniowego / Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak.

2005. - ISSN 0324-8445 serii głównej

Artykuł

Migracje wewnętrzne ludności w województwie zachodniopomorskim / Magdalena Mojsiewicz, Barbara Batóg.

2017.

Rozdział/fragment

Modelowanie czasu trwania życia bez niepełnosprawności / Mirosława Gazińska, Magdalena Mojsiewicz.

2004.

Artykuł

Modelowanie indywidualnego rozkładu szkód majątkowych w warunkach moralnego hazardu / Magdalena Mojsiewicz, Jan Purczyński.

2004.

Rozdział/fragment

Modelowanie umieralności osób w wieku 80 i więcej / Jan Purczyński, Mirosłwa Gazińska, Magdalena Mojsiewicz.

2005. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej (abstrakt).

Artykuł

Modelowanie wartości górnych kwantyli rozkładu czasu trwania życia / Mirosława Gazińska, Magdalena Mojsiewicz.

2004.

Artykuł

Moralny hazard w zachowaniach stron kontraktów finansowych / Magdalena Mojsiewicz, Marek Zwolankowski.

1998.

Artykuł

Nieparametryczne modele trwania życia - budowa i przykłady zastosowań/ Mirosława Gazińska, Magdalena Mojsiewicz.

2004.

Artykuł

Niepełnosprawni na rynku pracy : studium dla miasta Szczecina / Józef Hozer, Magdalena Mojsiewicz, Mirosława Gazińska, Jacek Batóg.

Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki, 2003.

Książka

O pewnym sposobie segmentacji rynku / Katarzyna Wawrzyniak, Magdalena Mojsiewicz.

2000.

Artykuł

O pomiarze użyteczności ubezpieczeń/ Magdalena Mojsiewicz.

2007.

Artykuł

Ocena czasu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych specjalnych grup zawodowych/ Magdalena Mojsiewicz.

2007.

Artykuł

Ocena jakości estymatorów grubości ogona rozkładu w przypadku próby o małej liczebności / Magdalena Mojsiewicz, Małgorzata Guzowska, Jan Purczyński.

2003.

Artykuł

On Certain Method of Modelling of Individual Labour Productivity/ Jacek Batóg, Mirosława Gazińska, Magdalena Mojsiewicz.

2002.

Artykuł

Polarity of Consumenr Approaches: Paradoxes of Measuring the Utility of Insurance Policy/ Magdalena Mojsiewicz.

2009.

Artykuł
 

Rezultaty od 20 do 38 z 77

Spróbuj innego zapytania używając