BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Wawer-Bernat, Jadwiga . Znalezione 30

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 30

W bazie "Wawer" (70 razy), "Jadwiga" (167 razy), "Bernat" (347 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Czynniki kształtujące wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych/ Jadwiga Wawer-Bernat.

2002.

Artykuł

Działalność funduszy emerytalnych w świetle obowiązujących przepisów prawa / Jadwiga Bernat.

1998.

Artykuł

Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu / Jadwiga Wawer-Bernat.

2016.

Artykuł

Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw / Jadwiga Wawer-Bernat.

2012.

Rozdział/fragment

Fundusze emerytalne w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości/ Jadwiga Wawer-Bernat.

2001.

Artykuł

Funkcja doradcza audytu wewnętrznego / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Kazimiera Winiarska ; redaktor tematyczny Jadwiga Wawer-Bernat.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. - 227 s. : - Do 2015 r. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 24 cm.

Książka

Jednostka rozrachunkowa funduszy emerytalnych / Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer-Bernat.

2000.

Artykuł

Kapitały własne funduszy i towarzystw emerytalnych / Jadwiga Wawer-Bernat.

2002.

Rozdział/fragment

Konsolidacja sprawozdań finansowych instytucji ubezpieczeniowych / Jadwiga Wawer-Bernat.

1997.

Artykuł

Kształtowanie poziomu kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - wybrane problemy/ Jadwiga Wawer-Bernat.

2005.

Rozdział/fragment

Metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych według krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości / Jadwiga Wawer-Bernat

2008. - Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. T.Kiziukiewicz].

Artykuł

Model rachunkowości instytucji zabezpieczenia emerytalnego/ Jadwiga Wawer-Bernat.

1999.

Rozdział/fragment

Ocena rentowności otwartych funduszy emerytalnych po sześcioletnim okresie ich działalności/ Jadwiga Wawer-Bernat.

2006.

Rozdział/fragment

Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej / Jadwiga Wawer-Bernat.

2017. - Tyt. numeru: Funkcja doradcza audytu wewnętrznego / Red. K.Winiarska; do 2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Artykuł

Rachunkowość zarządcza w aspekcie konkurencyjności / Jadwiga Wawer- Bernat, Tomasz Bernat.

1999.

Rozdział/fragment

Rezul`tati bijal`nosti pensijnogo frondu Pol`si v 2000-2004 / Jadwiga Wawer-Bernat

2006.

Rozdział/fragment

Specyfika rachunkowości funduszy i towarzystw emerytalnych / Jadwiga Wawer-Bernat.

2000.

Artykuł

Wartość początkowa środków trwałych/ Tomasz Bernat, Jadwiga Wawer-Bernat.

2000.

Artykuł

Wpływ analizy progu rentowności na podejmowanie decyzji / Jadwiga Wawer.

1993. - Materiały konferencyjne.

Rozdział/fragment

Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na działalność instytucji ubezpieczeniowych / Jadwiga Wawer-Bernat.

1998.

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 30

Spróbuj innego zapytania używając