BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Rublewski, Marek . Znalezione 18

Rezultaty od 1 do 18 z 18

W bazie "Rublewski" (18 razy), "Marek" (1973 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Controlling w środowisku informatycznym (narzędzia informatyczne controllingu) / Marek Rublewski.

1997.

Artykuł

Ewidencja i kalkulacja kosztów działalności operacyjnej / Marek Rublewski

2009.

Rozdział/fragment

Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / Marek Rublewski.

2010.

Rozdział/fragment

Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / Marek Rublewski.

2012.

Rozdział/fragment

Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / Marek Rublewski

2009.

Rozdział/fragment

Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych/ Marek Rublewski.

2001.

Rozdział/fragment

Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych/ Marek Rublewski.

2003.

Rozdział/fragment

Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych/ Marek Rublewski.

2009.

Rozdział/fragment

Granice uproszczeń rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw/ Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Marek Rublewski.

2008.

Artykuł

Informatyczne aspekty wdrażania controllingu / Marek Rublewski.

2000.

Rozdział/fragment

Metody doboru i wdrażania informatycznych systemów finansowo-księgowych / Marek Rublewski.

1998.

Artykuł

Modelowanie procesów kompleksowego zarządzania jakością (TQM) i rachunku kosztów procesów (ABC)/ Marek Rublewski.

2000.

Artykuł

Podzielność i łączenie konta oraz poprawianie błędów księgowych / Marek Rublewski

2009.

Rozdział/fragment

Problemy organizacji rachunkowości firm w sieciach globalnych/ Marek Rublewski.

1999.

Artykuł

Problemy wdrażania rachunkowości w organizacjach wirtualnych / Marek Rublewski.

1998.

Artykuł

Wpływ gospodarki cyfrowej na r ozwój rachunkowości u progu XXI wieku/ Marek Rublewski.

2001.

Artykuł

Wykorzystanie budżetowania przy szacowaniu wartości godziwej metodą dochodową na przykładzie MSSF13 / Stanisław Hońko, Marek Rublewski.

2013.

Rozdział/fragment

Zakres informacji oraz użyteczność planu rzeczowo-finansowego w procesie budżetowania w wyższej uczelni / Stanisław Hońko, Marek Rublewski

2012.

Rozdział/fragment
     

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając