BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Królikowska, Teresa . Znalezione 17

Rezultaty od 1 do 17 z 17

W bazie "Królikowska" (94 razy), "Teresa" (1202 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Autonomia podatkowa w warunkach integracji europejskiej / Teresa Królikowska.

2003.

Artykuł

Bodźce finansowe w systemach wykonawstwa remontów środków trwałych / Teresa Królikowska.

1985. - Z.1 oznaczony jest numerem 181 w ramach ogólnej numeracji Prac Naukowych Politechniki Szczecińskiej, a z.4 numerem 288.

Artykuł

Budżety samorządów terytorialnych w polityce finansowej państwa / Teresa Królikowska.

1992. - Tyt. nr 6 : Problemy bankowości i finansów w Polsce / red. Lesław Swatler.

Artykuł

Czas, dochód i ryzyko w decyzjach inwestycyjnych / Teresa Królikowska, Aleksander Królikowski.

Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1994. - 132 s. ; 24 cm.

Książka

Jednostki budżetowe jako podstawowa forma gospodarki finansowej w sferze niematerialnej / Teresa Królikowska.

1991.

Rozdział/fragment

Jednostki samorządu terytorialnego w reformowanym systemie finansów publicznych/ Teresa Królikowska.

2000.

Artykuł

Konkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej/ Teresa Królikowska.

2005.

Artykuł

Podstawy bankowości/ Teresa Królikowska, Aleksander Królikowski.

Warszawa : Min. Łącz., 1992.

Książka

Problematyka zarządzania kapitałem w programach nauczania przedmiotów finansowych Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego / Teresa Królikowska.

1995.

Artykuł

Proces doskonalenia polskiego systemu podatkowego / Teresa Królikowska.

1997.

Artykuł

Programy wieloletnie jako przykład stosowania wieloletniego planowania budżetowego / Sławomir Franek.

2012. - Tyt. nr 54 : Wybrane problemy finansów / [red. nauk. Teresa Królikowska].

Artykuł

Rynek bonów skarbowych w Polsce / Teresa Królikowska.

1996.

Artykuł

The balancing system of local goverments` budges - 20 years of experience / Teresa Królikowska

2009.

Rozdział/fragment

Unikanie podwójnego międzynarodowego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej/ Teresa Królikowska.

2006.

Artykuł

Wielkość i struktura obciążeń podatkowych w Unii Europejskiej w aspekcie konkurencji podatkowej / Teresa Królikowska.

2005.

Artykuł

Z badań nad powiązaniami finansowymi jednostek gospodarczych z budżetem państwa w warunkach reformy / Teresa Królikowska.

1985. - Z.1 oznaczony jest numerem 181 w ramach ogólnej numeracji Prac Naukowych Politechniki Szczecińskiej, a z.4 numerem 288.

Artykuł

Zagadnienia zarządzania kapitałem w programach nauczania przedmiotów finansowych Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego / Teresa Królikowska.

1995.

Rozdział/fragment
     

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Spróbuj innego zapytania używając