BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Komorowska-Pudło, Marta. . Znalezione 46

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 46

W bazie "Pudło" (49 razy), "Komorowska" (268 razy), "Marta" (1206 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Centralność religijności w życiu małżonków a jakość ich wzajemnych relacji w aspekcie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka / Marta Komorowska-Pudło.

2017. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Rozdział/fragment

Communication between parents and their adult children’s value system / Marta Komorowska-Pudło, Agnieszka Sameluk.

2022. - Publikacja dostępna w wersji elektronicznej na licencji: CC BY 4.0.

Artykuł

Czy kohabitacja to zagrożenie dla jakości i wartości małżeństwa i rodziny? / Marta Komorowska-Pudło, Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak.

2010.

Rozdział/fragment

Czy kohabitacja to zagrożenie dla jakości i wartości małżeństwa i rodziny? / Marta Komorowska-Pudło, Zdzisław Marian Stepulak.

2011.

Rozdział/fragment

Dojrzałość młodzieży do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny / Komorowska-Pudło, Marta.

2007.

Rozdział/fragment

Dostrzec, zrozumieć, wspierać rozwój psychoseksualny własnego dziecka / Komorowska-Pudło, Marta, Jozef Stala.

2007.

Rozdział/fragment

Doświadczenia religijne w rodzinie jako czynnik warunkujący poziom dojrzałości psychoseksualnej młodzieży / Marta Komorowska-Pudło.

2008.

Rozdział/fragment

Dziecko w świecie mediów i przemocy / Marta Komorowska-Pudło.

2008. - Materiały z konferencji 27-29 października 2009 r., Głogów.

Rozdział/fragment

Family-of-origin ties and relationships and how they affect dealing with one’s own marital conflicts / Marta Komorowska-Pudło.

2021. - Artykuł opublikowany 25 czerwca 2021, dostępny w open access na licencji CC BY.

Artykuł

Jakość relacji pomiędzy małżonkami posiadającymi i nieposiadającymi rodzeństwo / Marta Komorowska-Pudło.

2014. - Tytuł tomu: Relacje w rodzinie.

Artykuł

Jakość relacji w małżeństwach osób z doświadczeniem ciąży przedmałżeńskiej / Marta Komorowska-Pudło.

2015.

Rozdział/fragment

Jakość stylu przywiązania a cechy osobowości młodych dorosłych / Marta Komorowska-Pudło.

2017.

Rozdział/fragment

Jakość wychowania w rodzinie pochodzenia a postawy dorosłych wobec własnego rodzicielstwa / Marta Komorowska-Pudło.

2017.

Rozdział/fragment

Jakość wychowania w rodzinie pochodzenia a zdolność do miłości u młodych dorosłych / Marta Komorowska-Pudło.

2017.

Rozdział/fragment

Małżeństwo – jego jakość i trwałość u wyznawców religii monoteistycznych : założenia doktrynalne a rzeczywistość empiryczna / Marta Komorowska-Pudło.

2017. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej.

Artykuł

Nauki o Rodzinie na Uniwersytecie Szczecińskim / Marta Komorowska-Pudło.

2007. - Pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Nauki o rodzinie : tradycje i perspektywy edukacyjne", Gdańsk.

Rozdział/fragment

Obraz współczesnego rodzicielstwa i współczesnego dziecka w opinii studentów przygotowujących się do pracy z rodziną / Marta Komorowska-Pudło.

2012.

Rozdział/fragment

Osobowościowe uwarunkowania jakości funkcjonowania studentów w szkołach wyższych / Marta Komorowska-Pudło.

2021.

Rozdział/fragment

Postawy młodzieży wobec wartości seksualnych człowieka w dobie zmian społecznych / Marta Komorowska-Pudło.

2008.

Artykuł

Problem i uwarunkowania aktywności seksualnej nastolatków / Marta Komorowska-Pudło.

2010.

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 46

Spróbuj innego zapytania używając