BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Kazubowska, Urszula . Znalezione 124

1 2 3 4 5 6 7 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 124

W bazie "Kazubowska" (124 razy), "Urszula" (895 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"Drogi i bezdroża" współczesnej pedagogiki : jej problemy, kierunki przemian i miejsce w systemie nauk humanistycznych / Urszula Kacprzak-Kazubowska.

1996. - Materiały konferencyjne.

Rozdział/fragment

Cele, uwarunkowania i główne sposoby poznawania uczniów. Urszula Kacprzak-Kazubowska.

1993.

Artykuł

Cele, uwarunkowania i główne sposoby poznawania uczniów. Urszula Kacprzak-Kazubowska.

1993.

Artykuł

Diagnozowanie osobowości / Władysław J. Paluchowski.

Poznań, 1991.

Recenzja

Dialog z uczniem – studentem jako jeden z najważniejszych warunków powodzenia edukacji i wychowaniu / Urszula Kazubowska.

1998. - Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w dn. 24-26 września 1996 r. przez Instytut Pedagogiki Filii UŚ w Cieszynie.

Rozdział/fragment

Działalność Urszuli Ledóchowskiej i jej znaczenie dla współczesnej pracy socjalno- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą / Urszula Kazubowska.

2013.

Rozdział/fragment

Dziecko i dzieciństwo : zagrożenia i nowe wyzwania społeczno-edukacyjne dla rodziców / Urszula Kazubowska.

2011. - Zawarty w cz. 2.: Dziecko nadzieją rodziny i społeczeństwa.

Rozdział/fragment

Dziecko i jego miejsce w systemie opiekuńczo-wychowawczym domu dziecka : próba oceny i diagnozy / Urszula Kazubowska.

1996. - Materiały konferencyjne.

Rozdział/fragment

Dziecko i komputer : dramat czy szansa rozwoju? Urszula Kazubowska.

2004. - Materiały konferencyjne.

Rozdział/fragment

Dziecko i rozwój jego tożsamości w świecie zagrożeń rodzinnych i pozarodzinnych : przegląd i interpretacja / Urszula Kazubowska.

2015.

Rozdział/fragment

Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa / Urszula Kazubowska.

2010.

Rozdział/fragment

Egzamin jako ważny element procesu kształcenia w szkole wyższej / Urszula Kacprzak-Kazubowska.

1995.

Artykuł

Funkcjonowanie rodziny w obliczu przemian społecznych / Urszula Kazubowska.

2006.

Artykuł

Funkcjonowanie rodziny w procesie przemian społecznych, a rola ojca : specyfika i uwarunkowania / Urszula Kazubowska.

2012.

Rozdział/fragment

Health and its importance in the family care, educational and socialization process on the example of the functioning of professional foster families in Szczecin / Urszula Kazubowska.

2021. - Conference: International Scientific Conference on Society, Integration, Education, Location: ‏ Rezekne Acad Technologies, Rezekne, Lavia, Date: ‏ May 22-23, 2020.

Artykuł

Holistyczna diagnoza rodziny jako najważniejszego środowiska wychowawczego w perspektywie familiologii / Urszula Kazubowska.

2020.

Rozdział/fragment

Humanizacja kontaktów nauczyciela z uczniem / Urszula Kacprzak-Kazubowska.

1997. - Bibliogr.

Artykuł

Idea podmiotowości w rodzinie, placówce opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych formach opieki zastępczej : stan aktualny i perspektywy rozwoju / Urszula Kazubowska.

2004. - Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Edukacja XXI wieku. Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w Pile-Trzciance 11-12 grudnia 2003 r.

Rozdział/fragment

Indywidualność i samotność jako właściwości przedmiotu opieki / Urszula Kazubowska.

1995. - Bibliogr.

Artykuł

Indywidualność i samotność jako właściwości przedmiotu opieki / Urszula Kazubowska.

1998.

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 124

Spróbuj innego zapytania używając