BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Janowicz, Magdalena . Znalezione 104

1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 104

W bazie "Janowicz" (126 razy), "Magdalena" (1497 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Aktywa finansowe, zobowiązania finansowe i instrumenty finansowe w księgach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej / Przemysław Mućko.

2017.

Rozdział/fragment

Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wstępna analiza sytuacji finansowej / Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas.

2015.

Rozdział/fragment

Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wstępna analiza sytuacji finansowej / Wanda Skoczylas, Andrzej Niemiec.

2017. - Stan prawny 2017 r.

Rozdział/fragment

Analiza statycznej płynności finansowej przedsiębiorstwa : studium przypadku: spółka "ECO" S.A. / Wanda Skoczylas.

2017.

Rozdział/fragment

Bilansowo-podatkowe aspekty połączenia jednostek gospodarczych - wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe/ Magdalena Janowicz.

2009.

Artykuł

Business combinations under common control in International Financial Reporting Standards – is authoritative accounting guidance needed? / Magdalena Janowicz.

2017.

Artykuł

Całościowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa : studium przypadku: spółka "Rozwojowa" S.A. / Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas.

2017.

Rozdział/fragment

Cykliczność fuzji i przejęć na świecie i w Polsce / Magdalena Janowicz.

2012.

Artykuł

Dylematy podatkowego aspektu połączenia spółek prawa handlowego/ Magdalena Janowicz.

2008.

Artykuł

Dylematy wykorzystania metody nabycia na potrzeby księgowego rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą / Magdalena Janowicz.

2013. - Tyt. nr 61 : Problemy współczesnej rachunkowości / [red.nauk. T.Kiziukiewicz]

Artykuł

Dylematy wykorzystania wartości godziwej : teoria i praktyka / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Magdalena Janowicz.

2016. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Ewidencja rozrachunków / Magdalena Janowicz.

2010.

Rozdział/fragment

Ewidencja rozrachunków / Magdalena Janowicz

2012.

Rozdział/fragment

Informacje o połączeniach spółek w raportach bieżących spółek publicznych w latach 2004-2010 / Magdalena Janowicz, Ilona Kędzierska-Bujak.

2013. - Tyt. nr 58 : Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Waldemar Gos ; red. tematyczny Teresa Kiziukiewicz].

Artykuł

Interpretacja połączenia jednostek gospodarczych - porównawcza analiza literaturowa / Magdalena Janowicz.

2012. - Tyt. nr 45 : Wybrane problemy rachunkowości i finansów / [red.nauk. W. Gos]

Artykuł

Introwersja i ekstrawersja w procesie nauczania / Magdalena Janowicz.

2008.

Rozdział/fragment

Inwentaryzacja / Teresa Kiziukiewicz.

2016.

Rozdział/fragment

Is accounting ready for the dual measurement in the statement of financial position and the statement of profit or loss? : content analysis of comment letters to the exposure draft of the Conceptual framework / Przemysław Mućko, Magdalena Janowicz, Stanisław Hońko, Michał Hendryk.

2019. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Open Access na licencji CC BY NC ND

Artykuł

Kapitały własne, fundusze specjalne oraz rezerwy / Magdalena Janowicz

2009.

Rozdział/fragment

Konsolidacja sprawozdań finansowych / Magdalena Janowicz.

2015.

Rozdział/fragment
   

Rezultaty od 1 do 19 z 104

Spróbuj innego zapytania używając