BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Jędruczyk, Elżbieta . Znalezione 11

Rezultaty od 1 do 11 z 11

W bazie "Jędruczyk" (11 razy), "Elżbieta" (1243 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie VAT w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych / Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz.

2018. - Tytuł poprzedni: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Artykuł

Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe / Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz.

2017. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / Red. nauk. T.Kiziukiewicz; do 2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Artykuł

Erozja prawa podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości / Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz.

2017. - Tytuł numeru: Opodatkowanie przedsiębiorstw / Red. J.Iwin-Garzyńska; do 2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Artykuł

Konsekwencje ustalania stawki podatku VAT przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / Elżbieta Jędruczyk, Magdalena Kupraszewicz.

2016. - Tyt. nr 5 cz. 1: Opodatkowanie przedsiębiorstw / Red. A.Adamczyk; do 2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Artykuł

Kształtowanie strategii podatkowej w podatkach dochodowych / Elżbieta Jędruczyk.

2014.

Rozdział/fragment

Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość informacyjna ksiąg rachunkowych / Elżbieta Jędruczyk.

2014. - Tyt. nr 68: Opodatkowanie przedsiębiorstw / [red. J.Iwin-Garzyńska].

Artykuł

Opodatkowanie jako czynnik determinujący samozatrudnienie / Elżbieta Jędruczyk

2015. - Tyt. nr 76 : Opodatkowanie przedsiębiorstw. T. 1 / [redaktor naukowy Jolanta Iwin-Garzyńska].

Artykuł

Optymalizacja z wykorzystaniem wyboru źródła przychodów / Elżbieta Jędruczyk.

2014.

Rozdział/fragment

Rola wybranych instrumentów polityki podatkowej w kształtowaniu ciężaru opodatkowania mikroprzedsiębiorstw / Elżbieta Jędruczyk.

2016.

Artykuł

Wybrane metody wykorzystania przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie w celu kształtowania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym / Elżbieta Jędruczyk.

2013.

Rozdział/fragment

Wykorzystanie instrumentów polityki podatkowej w celu poprawy płynności przedsiębiorstw / Elżbieta Jędruczyk

2014.

Artykuł
     

Rezultaty od 1 do 11 z 11

Spróbuj innego zapytania używając