BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Ilona Kość. . Znalezione 68

1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 68

W bazie "Kość" (93 razy), "Ilona" (176 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"Stulecie dziecka" Ellen Key : wiek później / Ilona Kość.

2001.

Artykuł

Analfabetyzm funkcjonalny - paradoks współczesnej cywilizacji czy wstydliwy sekret / Ilona Kość.

2002. - Mater. II konferencji międzynarodowej Edukacja humanistyczna - wyzwanie i rzeczywistość, Międzyzdroje 2001.

Rozdział/fragment

Analfabetyzm funkcjonalny - znaczący determinat rozwoju = Funktioneller Analpfabetismus als wesentlicher Entwicklungsdeterminant / Ilona Kość.

2004. - [Tekst w języku polskim i niemieckim.].

Rozdział/fragment

Case management jako przykład dobrej praktyki w niemieckiej pracy socjalnej / Aleksandra Sander.

2021.

Rozdział/fragment

Determinanty humanizacji życia w szkole / Ilona Kość.

2000.

Artykuł

Diagnoza społeczna w warunkach hiperdemokracji i tęsknota za elitami / Ilona Kość.

2007.

Rozdział/fragment

Diagnoza stanu europeizacji polskiej oświaty / Ilona Kość.

2005. - Bibliogr.

Rozdział/fragment

Dorobek naukowy prof. zw. dr hab. Danuty Koźmian / Robert Jankowski, Ilona Kość, Elżbieta Magiera.

2016.

Rozdział/fragment

Doświadczanie autonomii przez studentów działających w kołach naukowych / Ilona Kość.

2018. - Publikacja dostępna elektronicznie na licencji CC BY-SA.

Artykuł

Dzieciństwo odmienione wojną / Ilona Kość.

2015.

Rozdział/fragment

Edukacja akademicka wobec prawdy / pod red. Anny Murawskiej i Ilony Kość ; Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej.

Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010. - s. 276 ; - Materiały z konferencji: "Prawda i profesjonalizm w edukacji akademickiej" (Międzyzdroje 2009). 25 cm.

Książka

Edukacja po szwedzku / Ilona Kość.

2003.

Artykuł

Egalitaryzm w oświacie (nadal) warunkowany miejscem zamieszkania / Ilona Kość.

2003.

Artykuł

Ellen Key - wizjonerka edukacji / Ilona Kość.

2001.

Artykuł

Europeizacja polskiej oświaty a kształcenie do pracy socjalnej / Ilona Kość.

2000.

Rozdział/fragment

Europeizacja polskiej oświaty oceniana przez pryzmat równości szans edukacyjnych / Ilona Kość.

2001.

Rozdział/fragment

Europejskie paradygmaty - w trosce o opiekę nad osobami niepełnosprawnymi / Ilona Kość.

2005. - Bibliogr.

Rozdział/fragment

Europejskie tendencje zmian w kształceniu obowiązkowym / Ilona Kość.

2003.

Artykuł

Funkcja opiekuńcza szkoły : rozważania wokół tematu / Ilona Kość.

1998.

Artykuł

Gimnazjum - szansa czy zagrożenie dla demokracji polskiej oświaty? / Ilona Kość.

2004. - Bibliogr.

Rozdział/fragment
   

Rezultaty od 1 do 19 z 68

Spróbuj innego zapytania używając