BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Drumlak U . Znalezione 34

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 34

W bazie "Drumlak" (34 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego : realizacja postulatów Procesu Bolońskiego / Urszula Drumlak.

2009. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Ewolucyjne zmiany metod audytu i ich adaptacja przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w Polsce/ Urszula Drumlak.

2003.

Artykuł

GAAP Convergence - ujednolicanie standardów rachunkowości / Urszula Drumlak.

2004.

Rozdział/fragment

Idea kształcenia ustawicznego w zawodzie księgowego / Urszula Drumlak

2011. - Tyt. nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce / [red. T.Kiziukiewicz].

Artykuł

Jak stymulować proces uczenia się / Urszula Drumlak.

2008.

Rozdział/fragment

Konieczność reform szkolnictwa wyższego a programy nauczania rachunkowości w wybranych uczelniach w Polsce / Urszula Drumlak

2010.

Rozdział/fragment

Krajowe Ramy Kwalifikacji a efekty uczenia się na kierunku "Finanse i rachunkowość"/ Urszula Drumlak.

2011.

Artykuł

Księgowy jako zawód zaufania publicznego/ Urszula Drumlak.

2009.

Artykuł

Metody badań ankietowych do określenia potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej/ Urszula Drumlak.

1999.

Artykuł

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych a standaryzacja kształcenia księgowych w Polsce/ Urszula Drumlak.

2010. - ISSN serii gł. 1640-6818.

Artykuł

Modele kształcenia księgowych w świetle standardów zawodowych / Urszula Drumlak

2001.

Rozdział/fragment

Możliwości wzbogacenia programu nauczania na WNEiZ US przez uzyskanie akredytacji ACCA / Urszula Drumlak.

2005.

Rozdział/fragment

Obligatoryjne sprawozdanie finansowe i jego przydatność informacyjna w rachunkowości zarządczej / Urszula Drumlak.

1998.

Artykuł

Ocena przygotowania absolwentów kierunku "Finanse i rachunkowość" do wykonywania zawodu księgowego na podstawie badań ankietowych" / Urszula Drumlak.

2013. - Problemy współczesnej rachunkowości / [red nauk. T.Kiziukiewicz].

Artykuł

Ocena stopnia przygotowania do wykonywania zawodu księgowego według opinii absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego / Urszula Drumlak.

2012. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych absolwentów kierunku "Finanse i Rachunkowość" / Urszula Drumlak

2012.

Rozdział/fragment

Projekt Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw/ Urszula Drumlak.

2009.

Artykuł

Propozycja zastosowania niekonwencjonalnych metod w nauczaniu rachunkowości na poziomie szkół wyższych / Urszula Drumlak

2011.

Rozdział/fragment

Rachunkowość w aspekcie uregulowań prawnych - harmonizacja przepisów/ Urszula Drumlak.

2008.

Artykuł

Realizacja wytycznych Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych dla Zawodowych księgowych w wybranych krajach/ Urszula Drumlak.

2011.

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 34

Spróbuj innego zapytania używając