BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 700a = Trudzik, Artur. . Znalezione 50

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 50

W bazie "Trudzik, Artur." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"Nidowiec” – w zastępstwie londyńskiej „Trybuny” / Artur Trudzik,

2005.

Artykuł

"Tylko Rock" 1991–2002 / Artur Trudzik.

2014. - Wersja elektroniczna czasopisma : http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/

Artykuł

„Filomata” na rynku czasopism adresowanych do młodzieży / Artur Trudzik.

2003. - Zawiera materiały z 6 konferencji z cyklu Kraków-Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w dniach 19-20 listopada 2001 r.

Rozdział/fragment

„Narkotyki” S. I. Witkiewicza w kontekście rocznicy śmierci autora : progresja, transgresja czy regresja artystyczna, kulturowa, mentalna...? / Artur Trudzik.

2011.

Rozdział/fragment

„Tylko Rock” : rezultaty analizy strukturalnej / Artur Trudzik.

Szczecin : Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. - 593 s. 25 cm.

Książka

Albumy rockowe z lat 80. : medium w walce z reżymem PRL-u : (studium z dziennikarstwa muzycznego) / Artur Trudzik.

2015. - Publikacja dostępna także w wersji elektronicznej.

Artykuł

Bez sentymentów… : obraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w prasie rockowej po 1989 roku / Artur Trudzik.

2022. - Dostępna jest wersja elektroniczna publikacji w Open Access na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY ND).

Artykuł

Bob Dylan przed otrzymaniem Literackiej Nagrody Nobla : recepcja artysty w polskiej prasie muzycznej rockowo-jazzowej : analiza ilościowo-jakościowa / Artur Trudzik.

2017.

Rozdział/fragment

Bolesław Wierzbiański – działacz Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” oraz publicysta londyńskiej „Trybuny” / Artur Trudzik.

2008.

Rozdział/fragment

Czesław Niemen o sobie, życiu, rocku i nie tylko... w „Tylko Rocku” (1991-1995) / Artur Trudzik.

2011.

Rozdział/fragment

Czy jest miejsce dla Depeche Mode w rocku... „Tylko Rocku”? : analiza kwantytatywno-kwalitatywna z zakresu dziennikarstwa muzycznego / Artur Trudzik.

2014.

Rozdział/fragment

Czym żyła brytyjska opinia publiczna w latach 1960-65 : komentarze Aleksandra Bregmana na falach Radia Wolnej Europy / Artur Trudzik.

2016.

Rozdział/fragment

Dziennikarstwo i media muzyczne : stan obecny i perspektywy / Artur Trudzik.

2016.

Rozdział/fragment

Dziennikarstwo i media muzyczne (rock) : kształcenie kadr i monitoring rynku / Artur Trudzik.

2015.

Rozdział/fragment

Eksploracja i wykorzystanie Internetu przez współczesny ruch anarchistyczny w Polsce / Artur Trudzik.

2004.

Artykuł

Harmonia, dysonans, medialny wielogłos... / Beata Afeltowicz, Artur Trudzik.

2017.

Rozdział/fragment

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Media – Dziennikarstwo – Muzyka”, 13 listopada 2018 roku, Szczecin/ Artur Trudzik.

2019. - Ten numer czasopisma posiada tytuł "Komunikacja polityczna a społeczna odpowiedzialność mediów" /pod redakcją Katarzyny Pokornej-Ignatowicz i Dariusza Barana.

Artykuł

Koncepcja humanizmu na łamach „Filomaty” / Artur Trudzik.

2003.

Artykuł

Konferencje prasowe partii politycznych : potrzeba rzetelnej informacji społeczeństwa, czy rywalizacja wizerunkowa? / Artur Trudzik.

2013.

Rozdział/fragment

Kulisy przełomu 1989/1990 w prasie polskiej dwadzieścia lat temu i współcześnie / Artur Trudzik.

2010.

Artykuł
   

Rezultaty od 1 do 19 z 50

Spróbuj innego zapytania używając