BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 700a = Krasoń, Katarzyna. . Znalezione 45

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 45

W bazie "Krasoń, Katarzyna." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"Fałszywa ontologia" Leśmiana w wierszach Karpowicza / Katarzyna Krasoń.

2006.

Rozdział/fragment

"Książka dla ucznia" : sprawozdanie z konferencji w Katowicach / Katarzyna Krasoń.

1996.

Artykuł

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego w interpretacji Esther Kinsky / Katarzyna Krasoń.

2008.

Rozdział/fragment

Baśń w przekładzie : o nawiązaniach do mitu, bajki, baśni i legendy w wybranych lirykach Zbigniewa Herberta, przełożonych przez Karla Dedeciusa / Katarzyna Krasoń.

2003. - Materiały z sesji, która odbyła się w dniach 28 II - 1 III 2003 roku w Szczecinie w ramach programu "Barwy świata baśni - od braci Grimm do szczecińskiego teatru lalek", zorganizowanej z okazji jubileuszu 50-lecia Teatru Lalek "Pleciuga" przez Teatr Lalek "Pleciuga" i Uniwersytet Szczeciński.

Rozdział/fragment

Blick in die Tiefe... : polnische Nachkriegspoesie in deutscher Übersetzung : am Beispiel ausgewählter Gedichte von Miron Białoszewski, Tymoteusz Karpowicz und Tadeusz Różewicz / Katarzyna Joanna Krasoń und Hans-Georg Oertgen.

2013. - Materiały II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Europejskie pogranicza kulturowe", 24.-27.06. 2013 r., Szczecin.

Rozdział/fragment

Czytanie Karpowicza w Niemczech : literackie "spotkania" poety z Heiβenbüttelem i Celanem / Katarzyna Krasoń.

2006.

Artykuł

Czytelnictwo literatury regionalnej : recepcja prozy Kornelii Dobkiewiczowej wśród uczniów szkół katolickich / Katarzyna Krasoń.

1996.

Artykuł

Czyżby reprezentacja "form niepokoju" w utworach polskiego poety? : liryki Karpowicza w przekładach Dedeciusa / Katarzyna Krasoń.

2002.

Rozdział/fragment

Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej / Marta Skwara, Katarzyna Krasoń, Jerzy Kazimierski.

Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2008. - 552 s.

Książka

Echa poezji Przybosia w "Żywych wymiarach" Karpowicza / Katarzyna Krasoń.

2002.

Rozdział/fragment

Europejskie pogranicza kulturowe : filozofia, język, literatura : słowo wstępne / Katarzyna Krasoń.

2013. - Materiały II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Europejskie pogranicza kulturowe", 24.-27.06. 2013 r., Szczecin.

Rozdział/fragment

Intertekstualny dialog z bajką w polskiej poezji powojennej i jej niemieckich przekładach : ("Bajeczka" Stanisława Grochowiaka i "Bajka" Andrzeja Bursy w tłumaczeniach Karla Dedeciusa)/ Katarzyna Krasoń.

2011.

Rozdział/fragment

Intertekstualny dialog z mitem, baśnią i bajką w poezji i przekładzie (Zbigniew Herbert, Tymoteusz Karpowicz, Jerzy Harasymowicz) / Katarzyna Krasoń.

2012.

Rozdział/fragment

Intertextuelle Bezűge auf Märchen in den Prosatexten aus dem Band "Hermes, pies i gwiazda" "(Hermes, Hund und Stern") / Katarzyna Krasoń, Hans Georg Oertgen.

2014.

Rozdział/fragment

Intertextueller Dialog mit thessalischem Mythos in der europaischen Literatur : am Beispiel des Stuckes "Alkestis" von Hugo von Hofmannsthal / Katarzyna Krasoń.

2014.

Rozdział/fragment

Jeszcze raz w "języku" światła (1941-1949) / Katarzyna Krasoń.

1993. - Materiały konferencyjne.

Rozdział/fragment

Jeszcze raz w języku snów Leśmiana... : o pierwiastkach onirycznych w poezji Tymoteusza Karpowicza z lat 1958-1964 / Katarzyna Krasoń.

1999. - Materiały sesji "Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku", zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UMK, która odbyła się w Ciechocinku w dn. 1-3 grudnia 1997 r.

Rozdział/fragment

Językowy obraz kobiety w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja / Katarzyna Krasoń.

2005.

Rozdział/fragment

Karpowicz Tymoteusz / Katarzyna Krasoń.

2016.

Rozdział/fragment

Labirynth des Unterbewusstseins im Roman Solaris von Stanisław Lem und in seiner deutschen Ubertragung von Irmtraud Zimmermann-Gollheim = Labirynt podświadomości w powieści Solaris Stanisława Lema i w jej niemieckim przekładzie Irmtraud Zimmermann-Gollheim / Katarzyna Krasoń.

2013. - Materiały II Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Europejskie pogranicza kulturowe", 24.-27.06. 2013 r., Szczecin.

Rozdział/fragment
   

Rezultaty od 1 do 19 z 45

Spróbuj innego zapytania używając