BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 700a = Iwasiów, Sławomir. . Znalezione 70

1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 70

W bazie "Iwasiów, Sławomir." (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

"A good ethnologist knows how to listen" : Sławomir Iwasiów interviews Dr Piotr Maliński, an assistant professor in the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Faculty of Humanities at the University of Szczecin / Sławomir Iwasiów, Piotr Maliński.

2014. - Temat przewodni: Water, ecology of culture.

Artykuł

"Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym" : podróż w prozie Olgi Tokarczuk / Sławomir Iwasiów.

2013.

Artykuł

"Dobry etnolog potrafi słuchać" : z doktorem Piotrem Malińskim, adiunktem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, rozmawia Sławomir Iwasiów / Sławomir Iwasiów, Piotr Maliński.

2016.

Rozdział/fragment

"Jakby patrzeć przez odwróconą lornetkę" : pierwsza wojna światowa w prozie Zygmunta Haupta / Sławomir Iwasiów.

2015.

Rozdział/fragment

"Książka wśród ludzi" : znaczenie kultury w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej / Sławomir Iwasiów.

2016. - Publikacja jest pokłosiem III Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych, które odbyło się w Krakowie, w dniach 18–19 czerwca 2015 r.

Rozdział/fragment

"Niektóre rzeczy się lepiej widzi z pewnej odległości" : auto/biografie Piotra Zaremby na przykładzie "Dziennika 1945" / Sławomir Iwasiów.

2016.

Rozdział/fragment

"Różnorodność i jedność" : publicystyka katolicka na łamach "Słowa Powszechnego" w latach 1972-1980 / Sławomir Iwasiów.

2014.

Rozdział/fragment

"Skąd się wzięła ta zabawa, nie wiadomo" : "Niebko" Brygidy Helbig jako przykład narracji polsko-niemieckiej / Sławomir Iwasiów.

2014. - Publikacja jest efektem polsko-niemieckich warsztatów kultury regionu pomorskiego pt. "Doświadczanie pogranicza/Erfahrung von Grenzen", które odbyły się w 2013 r. w Szczecinie i Prenzlau.

Rozdział/fragment

"Wo dieses Spiel herkommt, ist unbekannt" : "Niebko" von Brygida Helbig als Beispiel der Narration über deutsch-polnische Beziehungen / Sławomir Iwasiów.

2014.

Rozdział/fragment

"Ziemia rozdarta" : literatura szczecińska w latach sześćdziesiątych XX wieku / Sławomir Iwasiów.

2018.

Rozdział/fragment

„Gdybyśmy mogli się z nim porozumieć” : technika, komunikacja i media w powieści Stanisława Lema "Eden" / Sławomir Iwasiów.

2018.

Artykuł

(Re)konstruowanie przeszłości / Sławomir Iwasiów.

2016. - Szkic literaturoznawczy omawiający pracę "Między Stettinem Szczecinem : metamorfozy miasta od 1945 do 2005" Jana Musekampa.

Rozdział/fragment

Adlojada : kultura i media / redakcja Jaromir Brejdak, Dariusz Kacprzak, Jerzy Madejski, Beata Małgorzata Wolska ; [ aut. : Jerzy Madejski, Lidia Kośka, Urszula Usakowska-Wolff, Sławomir Iwasiów, Paweł Wolski, Agata Jankowska, Paweł Spodenkiewicz, Milena Woźniak-Koch, Stanisław Piskorz, Andrzej Draguła, Alfred Marek Wierzbicki, Henryk Sawka].

Szczecin : Muzeum Narodowe, 2020. - 136 s. ; - Publikacja jest pokłosiem szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada w latach 2018 (Kultura i polityka) oraz 2019 (Kultura i media). 25 cm.

Książka

Auto/bio/geo/grafie miast : Danzig/Gdańsk Stefana Chwina i Stettin/Szczecin Artura Daniela Liskowackiego / Sławomir Iwasiów.

2015. - Na s. red.: "Książka powstała w ramach projektu Po(st)graniczne narracje miejskie [...]".

Rozdział/fragment

Biblioteka pedagogiczna wobec kultury czytania w Europie / Sławomir Iwasiów.

2014.

Rozdział/fragment

Cybernarcyzm / Sławomir Iwasiów.

2016.

Artykuł

Czytania : szkice krytyczne o książkach / Sławomir Iwasiów ; Uniwersytet Szczeciński.

Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. - 230 s.

Książka

Déjà vu : pamięć, narracja i złudzenie w prozie Andrzeja Stasiuka / Sławomir Iwasiów.

2009.

Artykuł

Europa Czesława Miłosza / Sławomir Iwasiów.

2011. - Materiały z konferencji zoorganizowanej z okazji Roku Czesława Miłosza, która odbyła się 16-18 marca 2011 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Rozdział/fragment

Europa w publicystyce Jerzego Turowicza z lat 1945-1953 / Sławomir Iwasiów.

2015. - Materiały z konferencji, 18-19 grudnia 2012 r., Szczecin.

Rozdział/fragment
   

Rezultaty od 1 do 19 z 70

Spróbuj innego zapytania używając