BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: 490a = Zeszyty Naukowe / Uniwersytetu Szczeciński ; nr 462. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia . Znalezione 12

Rezultaty od 1 do 12 z 12

W bazie "Zeszyty Naukowe / Uniwersytetu Szczeciński ; nr 462. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia" (0 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

7 lat warrantów w Polsce/ Agnieszka Majewska.

2007.

Artykuł

Analiza współczynnika rho w modelu wyceny opcji Garmana-Kohlhagena/ Beata Bieszk-Stolorz.

2007.

Artykuł

Arbitraż indeksowy z wykorzystaniem kontraktu futures na WIG20/ Waldemar Aspadarec.

2007.

Artykuł

Badanie efektu asymetrii w modelowaniu warunkowej wariancji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie/ Dominik Rozkrut.

2007.

Artykuł

Badanie wpływu entropii rozkładu zmiennych na efektywność prognoz na rynku kapitałowym/ Mariusz Doszyń, Sebastian Gnat.

2007.

Artykuł

Behawioralna miara ryzyka/ Sebastian Majewski.

2007.

Artykuł

Efektywność prognoz pozytywnej diagnozy łącznej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek giełdowych/ Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak.

2007.

Artykuł

Ocena czasu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych specjalnych grup zawodowych/ Magdalena Mojsiewicz.

2007.

Artykuł

Porządkowanie liniowe Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie rachunków zysków i strat Powszechnych Towarzystw Emerytalnych/ Piotr Obidziński, Magdalena Kamińska.

2007.

Artykuł

Próba oceny ryzyka upadku firmy/ Iwona Markowicz, Beata Bieszk-Stolorz.

2007.

Artykuł

Przesłanki inwestowania w nieruchomości biurowe w Polsce/ Iwona Foryś.

2007.

Artykuł

Wykorzystanie zbiorów rozmytych i zbiorów przybliżonych do klasyfikacji spółek giełdowych ze względu na stopy zwrotu i ryzyko/ Paweł Baran, Sebastian Majewski.

2007.

Artykuł
     

Rezultaty od 1 do 12 z 12

Spróbuj innego zapytania używając