BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Szukałes: * zawiera Mućko, Przemysław . Znalezione 123

1 2 3 4 5 6 7 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 123

W bazie "Mućko" (144 razy), "Przemysław" (704 razy),

Opis Rodzaj dokumentu

Aktywa finansowe, zobowiązania finansowe i instrumenty finansowe w księgach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej / Przemysław Mućko.

2017.

Rozdział/fragment

Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wstępna analiza sytuacji finansowej / Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas.

2015.

Rozdział/fragment

Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wstępna analiza sytuacji finansowej / Wanda Skoczylas, Andrzej Niemiec.

2017.

Rozdział/fragment

Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych / Przemysław Mućko.

2016.

Artykuł

Analiza statycznej płynności finansowej przedsiębiorstwa : studium przypadku: spółka "ECO" S.A. / Wanda Skoczylas.

2017.

Rozdział/fragment

Analiza zbiorów informacji dotyczących działalności szpitali / Maria Hass-Symotiuk, Przemysław Mućko, Hanna Jakimowicz, Magdalena Kludacz

2010.

Rozdział/fragment

Aspekt czasu w metodach wyceny bilansowej a czynnik ryzyka/ Przemysław Mućko.

2010. - ISSN serii gł. 1640-6818.

Artykuł

Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego / Przemysław Mućko.

2012.

Artykuł

Całościowa ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa : studium przypadku: spółka "Rozwojowa" S.A. / Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas.

2017.

Rozdział/fragment

CSR Reporting Practices of Polish Energy and Mining Companies / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Przemysłw Mućko

2016.

Artykuł

Ewidencja i rozliczanie wyniku finansowego / Przemysław Mućko.

2009.

Rozdział/fragment

Ewidencja przychodów i kosztów / Przemysław Mućko.

2010.

Rozdział/fragment

Ewidencja przychodów i kosztów / Przemysław Mućko.

2012.

Rozdział/fragment

Ewidencja rozrachunków / Przemysław Mućko.

2009.

Rozdział/fragment

Informacje o utracie wartości ekspozycji kredytowych w sprawozdaniach finansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Stanisław Hońko, Przemysław Mućko.

2014.

Artykuł

Instrumenty zabezpieczające / Przemysław Mućko.

2009.

Rozdział/fragment

Instrumenty zabezpieczające / Przemysław Mućko.

2012.

Rozdział/fragment

Inwentaryzacja / Teresa Kiziukiewicz.

2016.

Rozdział/fragment

Istota i klasyfikacja informacji o czynnikach ryzyka w sprawozdaniu z działalności / Przemysław Mućko.

2014. - Materiały przygotowane na 61 Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości organizowany przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Lidzbarku Warmińskim w dn. 22-24 września 2014 r.

Rozdział/fragment

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich : vademecum małego i średniego przedsiębiorcy / Przemysław Mućko, Aneta Sokół.

Warszawa: CeDeWu, 2010. - 269 s. ; 24 cm.

Książka
   

Rezultaty od 1 do 19 z 123

Spróbuj innego zapytania używając