BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Administracyjnoprawne zatwierdzenie wzorca umownego a dopuszczalność kontroli abuzywności jego treści — uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9.08.2018 r. (V CSK 413/17) /

Szymon Słotwiński.
Słotwiński, Szymon.
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Miejsce w dokumencie: 2019, nr 10 (856), s. 33-38


decyzja administracyjna
wzorce umowne

Rodzaj dokumentu:
Artykuł

64864 (to nie jest sygnatura)