BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Akty prawa miejscowego ustalające zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy /

Ogonowska, Adrianna.
Adrianna Ogonowska.
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym
redakcja naukowa Bogdan Dolnicki.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 872 s. ; 25 cm.
s. 546-560
(Monografie)

Materiały konferencji naukowej: „Źródła prawa w samorządzie terytorialnym” zorganizowanej w dniach 9–10.03.2017 r. przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bibliografia na stronach 841-872

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Miasto Chorzów i Związek Gmin i Powiatów.ochrona środowiska

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment

59206 (to nie jest sygnatura)