BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Analiza eksportu Polski w kontekście wejścia do strefy euro /

Nagaj, Rafał.
Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek.
Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia
Red. nauk. J.Ostaszewski
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2008
s. 437-448 .
(Przedsiębiorczość)
Szkudlarek, Piotr.


eksport
Strefa Euro
bilans handlowy

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment

52225 (to nie jest sygnatura)