BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Agencja jako prawny instrument gospodarki rynkowej w dobie kryzysu /

Mycko-Katner, Izabela.
Izabela Mycko-Katner.
Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác
Jozef Suchoža, Ján Husár (eds.).
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - 662 s.
s. 109-118


prawo cywilne
umowa agencyjna

Rodzaj dokumentu:
Rozdział/fragment

46945 (to nie jest sygnatura)