BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW US

Aktivnye processy v oblasti slovoobrazovaniâ imen sušestvitel'nyh v russkom âzyke vo 2-j polovine XX veka /

Jolanta Miturska-Boânovska.
Miturska-Bojanowska, Jolanta.
Vestinik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i isskustv.
Miejsce w dokumencie: 2008, nr 6, s. 24-33Rodzaj dokumentu:
Artykuł

45008 (to nie jest sygnatura)